ATxmega32/64/128/192/16后缀A1 A3 D3D4系列芯片解密

杭州领卓在各位芯片解密行业技术大拿的日夜公关下已经全部突破ATxmega64D4芯片解密对ATXMEG全系列解密有了重要的进步。解密完整后可以反汇编或c语言,是您二次开发的选择。
联系电话15868195250 朱工
ATMXEGA64D4全系列可解密!!     
AT32UC3A0128@TQFP144(ISP) [DX0001]          
AT32UC3A0128B144 [DX5128]      AT32UC3A0256@TQFP144 [DX3035]    
AT32UC3A0256@TQFP144(ISP) [DX0001]          
AT32UC3A0256B144 [DX5128]      AT32UC3A0512@TQFP144 [DX3035]    
AT32UC3A0512@TQFP144(ISP) [DX0001]          
AT32UC3A0512B144 [DX5128]      AT32UC3A1128@TQFP100 [DX3021]    
AT32UC3A1128@TQFP100(ISP) [DX0001]          
AT32UC3A1256@TQFP100 [DX3021]    
AT32UC3A1256@TQFP100(ISP) [DX0001]          
AT32UC3A1512@TQFP100 [DX3021]    
AT32UC3A1512@TQFP100(ISP) [DX0001]          
AT32UC3A3128@FBGA144 [DX5128]    AT32UC3A3128@TQFP144 [DX3035]    
AT32UC3A3128S@FBGA144 [DX5128]   AT32UC3A3128S@TQFP144 [DX3035]   
AT32UC3A3256@FBGA144 [DX5128]    AT32UC3A3256@TQFP144 [DX3035]    
AT32UC3A3256S@FBGA144 [DX5128]   AT32UC3A3256S@TQFP144 [DX3035]   
AT32UC3A364@FBGA144 [DX5128]    AT32UC3A364@TQFP144 [DX3035]    
AT32UC3A364S@FBGA144 [DX5128]    AT32UC3A364S@TQFP144 [DX3035]    
AT32UC3A4128@FBGA144 [DX5215]    AT32UC3A4128S@FBGA144 [DX5215]   
AT32UC3A4256@FBGA144 [DX5215]    AT32UC3A4256S@FBGA144 [DX5215]   
AT32UC3A464@FBGA144 [DX5215]    AT32UC3A464S@FBGA144 [DX5215]    
AT32UC3B0128@QFN64 [DX4023]     AT32UC3B0128@QFN64(ISP) [DX0001]  
AT32UC3B0128@TQFP64 [DX3011]    
AT32UC3B0128@TQFP64(ISP) [DX0001]           
AT32UC3B0256@QFN64 [DX4023]     AT32UC3B0256@QFN64(ISP) [DX0001]  
AT32UC3B0256@TQFP64 [DX3011]    
AT32UC3B0256@TQFP64(ISP) [DX0001]           
AT32UC3B0512@QFN64 [DX4023]     AT32UC3B0512@TQFP64 [DX3011]    
AT32UC3B064@QFN64 [DX4023]     AT32UC3B064@QFN64(ISP) [DX0001]   
AT32UC3B064@TQFP64 [DX3011]     AT32UC3B064@TQFP64(ISP) [DX0001]  
AT32UC3B1128@QFN48 [DX4021]     AT32UC3B1128@QFN48(ISP) [DX0001]  
AT32UC3B1128@TQFP48 [DX3007]    
AT32UC3B1128@TQFP48(ISP) [DX0001]           
AT32UC3B1256@QFN48 [DX4021]     AT32UC3B1256@QFN48(ISP) [DX0001]  
AT32UC3B1256@TQFP48 [DX3007]    
AT32UC3B1256@TQFP48(ISP) [DX0001]           
AT32UC3B1512@QFN48 [DX4021]     AT32UC3B1512@TQFP48 [DX3007]    
AT32UC3B164@QFN48 [DX4021]     AT32UC3B164@QFN48(ISP) [DX0001]   
AT32UC3B164@TQFP48 [DX3007]     AT32UC3B164@TQFP48(ISP) [DX0001]  
AT32UC3C0128C@LQFP144 [DX3035]   AT32UC3C0256C@LQFP144 [DX3035]   
AT32UC3C0512C@LQFP144 [DX3035]   AT32UC3C064C@LQFP144 [DX3035]    
AT32UC3C1128C@TQFP100 [DX3043]   AT32UC3C1256C@TQFP100 [DX3043]   
AT32UC3C1512C@TQFP100 [DX3043]   AT32UC3C164C@TQFP100 [DX3043]    
AT32UC3C2128C@QFN64 [DX4023]    AT32UC3C2128C@TQFP64 [DX3011]    
AT32UC3C2256C@QFN64 [DX4023]    AT32UC3C2256C@TQFP64 [DX3011]    
AT32UC3C2512C@QFN64 [DX4023]    AT32UC3C2512C@TQFP64 [DX3011]    
AT32UC3C264C@QFN64 [DX4023]     AT32UC3C264C@TQFP64 [DX3011]    
AT32UC3L0128@QFN48 [DX4021]     AT32UC3L0128@TQFP48 [DX3007]    
AT32UC3L016@QFN48 [DX4021]     AT32UC3L016@TQFP48 [DX3007]     
AT32UC3L0256@QFN48 [DX4021]     AT32UC3L0256@TQFP48 [DX3007]    
AT32UC3L032@QFN48 [DX4021]     AT32UC3L032@TQFP48 [DX3007]     
AT32UC3L064@QFN48 [DX4021]     AT32UC3L064@TQFP48 [DX3007]     
AT80F51 [DX0001]          AT80F51@PLCC44 [DX2044]       
AT80F51@TQFP44 [DX3003]       AT80F52 [DX0001]          
AT80F52@PLCC44 [DX2044]       AT80F52@TQFP44 [DX3003]       
AT87C51RB2 [DX0001]         AT87C51RB2@PLCC44 [DX2044]     
AT87C51RB2@TQFP44 [DX3002]     AT87C51RC2 [DX0001]         
AT87C51RC2@PLCC44 [DX2044]     AT87C51RC2@TQFP44 [DX3002]     
AT87C51RD2 [DX0001]         AT87C51RD2@PLCC44 [DX2044]     
AT87C51RD2@TQFP44 [DX3002]     AT87C51U2 [DX0001]         
AT87C51U2@PLCC44 [DX2044]      AT87C51U2@TQFP44 [DX3002]      
AT87C52X2 [DX0001]         AT87C52X2@PLCC44 [DX2044]      
AT87C52X2@TQFP44 [DX3002]      AT87C54X2 [DX0001]         
AT87C54X2@PLCC44 [DX2044]      AT87C54X2@TQFP44 [DX3002]      
AT87C58X2 [DX0001]         AT87C58X2@PLCC44 [DX2044]      
AT87C58X2@TQFP44 [DX3002]      AT87F51 [DX0001]          
AT87F51@PLCC44 [DX2044]       AT87F51@TQFP44 [DX3002]       
AT87F51RC [DX0001]         AT87F51RC@PLCC44 [DX2044]      
AT87F51RC@TQFP44 [DX3002]      AT87F52 [DX0001]          
AT87F52@PLCC44 [DX2044]       AT87F52@TQFP44 [DX3002]       
AT87F55 [DX0001]          AT87F55@PLCC44 [DX2044]       
AT87F55@TQFP44 [DX3002]       AT87F55WD [DX0001]         
AT87F55WD@PLCC44 [DX2044]      AT87F55WD@TQFP44 [DX3002]      
AT87LV51 [DX0001]          AT87LV51@PLCC44 [DX2044]      
AT87LV51@TQFP44 [DX3002]      AT87LV52 [DX0001]          
AT87LV52@PLCC44 [DX2044]      AT87LV52@TQFP44 [DX3002]      
AT89C1051 [DX0001]         AT89C1051@SOIC20 [DX1033]      
AT89C1051U [DX0001]         AT89C1051U@SOIC20 [DX1033]     
AT89C2051 [DX0001]         AT89C2051@SOIC20 [DX1033]      
AT89C2051X2 [DX0001]        AT89C2051X2@SOIC20 [DX1033]     
AT89C4051 [DX0001]         AT89C4051@SOIC20 [DX1033]      
AT89C51 [DX0001]          AT89C51@PLCC44 [DX2044]       
AT89C51@PQFP44 [DX3002]       AT89C51@TQFP44 [DX3003]       
AT89C5130A@PLCC52 [DX2052]     AT89C5130A@QFN32 [DX4016]      
AT89C5130A@SOIC28 [DX1033]     AT89C5130A@VQFP64 [DX3011]     
AT89C5130AM@PLCC52 [DX2052]     AT89C5130AM@QFN32 [DX4016]     
AT89C5130AM@SOIC28 [DX1033]     AT89C5130AM@VQFP64 [DX3011]     
AT89C5131@MLF48 [DX4021]      AT89C5131@PLCC52 [DX2052]      
AT89C5131@SOIC28 [DX1033]      AT89C5131@VQFP64 [DX3011]      
AT89C5131A@PLCC52 [DX2052]     AT89C5131A@QFN32 [DX4016]      
AT89C5131A@SOIC28 [DX1033]     AT89C5131A@VQFP64 [DX3011]     
AT89C5131AL@PLCC52 [DX2052]     AT89C5131AL@QFN32 [DX4016]     
AT89C5131AL@SOIC28 [DX1033]     AT89C5131AL@VQFP64 [DX3011]     
AT89C5131AM@PLCC52 [DX2052]     AT89C5131AM@QFN32 [DX4016]     
AT89C5131AM@SOIC28 [DX1033]     AT89C5131AM@VQFP64 [DX3011]     
AT89C5132@TQFP80 [DX3065]      AT89C51AC2@PLCC44 [DX2044]     
AT89C51AC2@TQFP44 [DX3003]     AT89C51AC3@PLCC44 [DX2044]     
AT89C51AC3@PLCC52 [DX2052]     AT89C51AC3@TQFP44 [DX3003]     
AT89C51AC3@TQFP64 [DX3011]     AT89C51CC01@PLCC44 [DX2044]     
AT89C51CC01@TQFP44 [DX3003]     AT89C51CC03C@PLCC44 [DX2044]    
AT89C51CC03C@PLCC52 [DX2052]    AT89C51CC03C@TQFP44 [DX3003]    
AT89C51CC03C@TQFP64 [DX3011]    AT89C51CC03CA@PLCC44 [DX2044]    
AT89C51CC03CA@PLCC52 [DX2052]    AT89C51CC03CA@TQFP44 [DX3003]    
AT89C51CC03CA@TQFP64 [DX3011]    AT89C51CC03U@PLCC44 [DX2044]    
AT89C51CC03U@PLCC52 [DX2052]    AT89C51CC03U@TQFP44 [DX3003]    
AT89C51CC03U@TQFP64 [DX3011]    AT89C51CC03UA@PLCC44 [DX2044]    
AT89C51CC03UA@PLCC52 [DX2052]    AT89C51CC03UA@TQFP44 [DX3003]    
AT89C51CC03UA@TQFP64 [DX3011]    AT89C51ED2 [DX0001]         
AT89C51ED2@PLCC44 [DX2044]     AT89C51ED2@PLCC68 [DX2068]     
AT89C51ED2@TQFP44 [DX3005]     AT89C51ED2@TQFP64 [DX3011]     
AT89C51IC2@PLCC44 [DX2044]     AT89C51IC2@TQFP44 [DX3003]     
AT89C51ID2 [DX0001]         AT89C51ID2@PLCC44 [DX2044]     
AT89C51ID2@PLCC68 [DX2068]     AT89C51ID2@TQFP44 [DX3005]     
AT89C51ID2@TQFP64 [DX3011]     AT89C51RB2 [DX0001]         
AT89C51RB2@PLCC44 [DX2044]     AT89C51RB2@TQFP44 [DX3003]     
AT89C51RC [DX0001]         AT89C51RC@PLCC44 [DX2044]      
AT89C51RC@TQFP44 [DX3003]      AT89C51RC2 [DX0001]         
AT89C51RC2@PLCC44 [DX2044]     AT89C51RC2@TQFP44 [DX3003]     
AT89C51RD2 [DX0001]         AT89C51RD2@PLCC44 [DX2044]     
AT89C51RD2@PLCC68 [DX2068]     
AT89C51RD2@PLCC68(*) [SA648-B6808]          
AT89C51RD2@TQFP44 [DX3005]     AT89C51RD2@TQFP64 [DX3011]     
AT89C51RD2@TQFP64(*) [TA054-B006]           
AT89C51RE2@PLCC44 [DX2044]     AT89C51RE2@VQFP44 [DX3005]     
AT89C51RE2@VQFP64 [DX3011]     AT89C51SND1C@BGA81 [DX5071]     
AT89C51SND1C@PLCC84 [DX2084]    AT89C51SND1C@TQFP80 [DX3065]    
AT89C51SND2C@BGA100 [DX5055]    AT89C52 [DX0001]          
AT89C52@PLCC44 [DX2044]       AT89C52@PQFP44 [DX3002]       
AT89C52@TQFP44 [DX3003]       AT89C55 [DX0001]          
AT89C55@PLCC44 [DX2044]       AT89C55@PQFP44 [DX3002]       
AT89C55@TQFP44 [DX3003]       AT89C55WD [DX0001]         
AT89C55WD@PLCC44 [DX2044]      AT89C55WD@TQFP44 [DX3003]      
AT89LP2051 [DX0001]         AT89LP2051@SOIC20 [DX1033]     
AT89LP2051@TSSOP20 [DX1000]     AT89LP2052 [DX0001]         
AT89LP2052(ISP) [DX0001]      AT89LP2052@SOIC20 [DX1033]     
AT89LP2052@SOIC20(ISP) [DX0001]   AT89LP2052@TSSOP20 [DX1000]     
AT89LP2052@TSSOP20(ISP) [DX0001]  AT89LP213 [DX0001]         
AT89LP213(ISP) [DX0001]       AT89LP213@TSSOP14 [DX1026]     
AT89LP213@TSSOP14(ISP) [DX0001]   AT89LP214 [DX0001]         
AT89LP214(ISP) [DX0001]       AT89LP214@TSSOP14 [DX1026]     
AT89LP214@TSSOP14(ISP) [DX0001]   AT89LP216 [DX0001]         
AT89LP216(ISP) [DX0001]       AT89LP216@SOIC16 [DX1033]      
AT89LP216@SOIC16(ISP) [DX0001]   AT89LP216@TSSOP16 [DX1026]     
AT89LP216@TSSOP16(ISP) [DX0001]   AT89LP3240 [DX0001]         
AT89LP3240(ISP) [DX0001]      AT89LP3240@MLF44 [DX4018]      
AT89LP3240@MLF44(ISP) [DX0001]   AT89LP3240@PLCC44 [DX2044]     
AT89LP3240@PLCC44(ISP) [DX0001]   AT89LP3240@TQFP44 [DX3005]     
AT89LP3240@TQFP44(ISP) [DX0001]   AT89LP4051 [DX0001]         
AT89LP4051@SOIC20 [DX1033]     AT89LP4051@TSSOP20 [DX1000]     
AT89LP4052 [DX0001]         AT89LP4052(ISP) [DX0001]      
AT89LP4052@SOIC20 [DX1033]     AT89LP4052@SOIC20(ISP) [DX0001]   
AT89LP4052@TSSOP20 [DX1000]     AT89LP4052@TSSOP20(ISP) [DX0001]  
AT89LP428 [DX0001]         AT89LP428(ISP) [DX0001]       
AT89LP428@PLCC32 [DX2032]      AT89LP428@PLCC32(ISP) [DX0001]   
AT89LP428@TQFP32 [DX3001]      AT89LP428@TQFP32(ISP) [DX0001]   
AT89LP51 [DX0001]          AT89LP51@PLCC44 [DX2044]      
AT89LP51@TQFP44 [DX3003]      AT89LP51ED2 [DX0001]        
AT89LP51ED2@MLF44 [DX4018]     AT89LP51ED2@PLCC44 [DX2044]     
AT89LP51ED2@TQFP44 [DX3003]     AT89LP51IC2 [DX0001]        
AT89LP51IC2@MLF44 [DX4018]     AT89LP51IC2@PLCC44 [DX2044]     
AT89LP51IC2@TQFP44 [DX3003]     AT89LP51ID2 [DX0001]        
AT89LP51ID2(isp) [DX0001]      AT89LP51ID2@MLF44 [DX4018]     
AT89LP51ID2@PLCC44 [DX2044]     AT89LP51ID2@TQFP44 [DX3003]     
AT89LP51RB2 [DX0001]        AT89LP51RB2(isp) [DX0001]      
AT89LP51RB2@MLF44 [DX4018]     AT89LP51RB2@PLCC44 [DX2044]     
AT89LP51RB2@TQFP44 [DX3003]     AT89LP51RC2 [DX0001]        
AT89LP51RC2(isp) [DX0001]      AT89LP51RC2@MLF44 [DX4018]     
AT89LP51RC2@PLCC44 [DX2044]     AT89LP51RC2@TQFP44 [DX3003]     
AT89LP51RD2 [DX0001]        AT89LP51RD2(isp) [DX0001]      
AT89LP51RD2@MLF44 [DX4018]     AT89LP51RD2@PLCC44 [DX2044]     
AT89LP51RD2@TQFP44 [DX3003]     AT89LP52 [DX0001]          
AT89LP52@PLCC44 [DX2044]      AT89LP52@TQFP44 [DX3003]      
AT89LP6440 [DX0001]         AT89LP6440(ISP) [DX0001]      
AT89LP6440@MLF44 [DX4018]      AT89LP6440@MLF44(ISP) [DX0001]   
AT89LP6440@PLCC44 [DX2044]     AT89LP6440@PLCC44(ISP) [DX0001]   
AT89LP6440@TQFP44 [DX3005]     AT89LP6440@TQFP44(ISP) [DX0001]   
AT89LP828 [DX0001]         AT89LP828(ISP) [DX0001]       
AT89LP828@PLCC32 [DX2032]      AT89LP828@PLCC32(ISP) [DX0001]   
AT89LP828@TQFP32 [DX3001]      AT89LP828@TQFP32(ISP) [DX0001]   
AT89LS51 [DX0001]          AT89LS51(ISP) [DX0001]       
AT89LS51@PLCC44 [DX2044]      AT89LS51@PLCC44(ISP) [DX0001]    
AT89LS51@TQFP44 [DX3003]      AT89LS51@TQFP44(ISP) [DX0001]    
AT89LS52 [DX0001]          AT89LS52(ISP) [DX0001]       
AT89LS52@PLCC44 [DX2044]      AT89LS52@PLCC44(ISP) [DX0001]    
AT89LS52@TQFP44 [DX3003]      AT89LS52@TQFP44(ISP) [DX0001]    
AT89LS53 [DX0001]          AT89LS53(ISP) [DX0001]       
AT89LS53@PLCC44 [DX2044]      AT89LS53@PLCC44(ISP) [DX0001]    
AT89LS53@TQFP44 [DX3003]      AT89LS53@TQFP44(ISP) [DX0001]    
AT89LS8252 [DX0001]         AT89LS8252(ISP) [DX0001]      
AT89LS8252@PLCC44 [DX2044]     AT89LS8252@PLCC44(ISP) [DX0001]   
AT89LS8252@TQFP44 [DX3003]     AT89LS8252@TQFP44(ISP) [DX0001]   
AT89LV51 [DX0001]          AT89LV51@PLCC44 [DX2044]      
AT89LV51@TQFP44 [DX3003]      AT89LV52 [DX0001]          
AT89LV52@PLCC44 [DX2044]      AT89LV52@TQFP44 [DX3003]      
AT89LV55 [DX0001]          AT89LV55@PLCC44 [DX2044]      
AT89LV55@TQFP44 [DX3003]      AT89S2051 [DX0001]         
AT89S2051@SOIC20 [DX1033]      AT89S4051 [DX0001]         
AT89S4051@SOIC20 [DX1033]      AT89S51 [DX0001]          
AT89S51(ISP) [DX0001]        AT89S51@PLCC44 [DX2044]       
AT89S51@PLCC44(ISP) [DX0001]    AT89S51@TQFP44 [DX3003]       
AT89S51@TQFP44(ISP) [DX0001]    AT89S52 [DX0001]          
AT89S52(ISP) [DX0001]        AT89S52@PLCC44 [DX2044]       
AT89S52@PLCC44(ISP) [DX0001]    AT89S52@TQFP44 [DX3003]       
AT89S52@TQFP44(ISP) [DX0001]    AT89S53 [DX0001]          
AT89S53(ISP) [DX0001]        AT89S53@PLCC44 [DX2044]       
AT89S53@PLCC44(ISP) [DX0001]    AT89S53@TQFP44 [DX3003]       
AT89S53@TQFP44(ISP) [DX0001]    AT89S54 [DX0001]          
AT89S54@PLCC44 [DX2044]       AT89S54@TQFP44 [DX3003]       
AT89S58 [DX0001]          AT89S58@PLCC44 [DX2044]       
AT89S58@TQFP44 [DX3003]       AT89S64 [DX0001]          
AT89S64@PLCC44 [DX2044]       AT89S64@TQFP44 [DX3005]       
AT89S8252 [DX0001]         AT89S8252(ISP) [DX0001]       
AT89S8252@PLCC44 [DX2044]      AT89S8252@PLCC44(ISP) [DX0001]   
AT89S8252@PQFP44 [DX3002]      AT89S8252@TQFP44 [DX3003]      
AT89S8252@TQFP44(ISP) [DX0001]   AT89S8253 [DX0001]         
AT89S8253@PLCC44 [DX2044]      AT89S8253@TQFP44 [DX3003]      
AT90CAN128@QFN64 [DX4023]      AT90CAN128@TQFP64 [DX3013]     
AT90CAN32@QFN64 [DX4023]      AT90CAN32@TQFP64 [DX3013]      
AT90CAN64@QFN64 [DX4023]      AT90CAN64@TQFP64 [DX3013]      
AT90LS2323 [DX0001]         AT90LS2323@SOIC8 [DX1044]      
AT90LS2333 [DX0001]         AT90LS2333@TQFP32 [DX3001]     
AT90LS2343 [DX0001]         AT90LS2343@SOIC8 [DX1044]      
AT90LS4433 [DX0001]         AT90LS4433@TQFP32 [DX3001]     
AT90LS4434 [DX0001]         AT90LS4434@PLCC44 [DX2044]     
AT90LS4434@TQFP44 [DX3003]     AT90LS8535 [DX0001]         
AT90LS8535@PLCC44 [DX2044]     AT90LS8535@TQFP44 [DX3003]     
AT90PWM1@SOIC24 [DX1033]      AT90PWM161@QFN32 [DX4015]      
AT90PWM161@SOIC20 [DX1033]     AT90PWM2@SOIC24 [DX1033]      
AT90PWM216@SOIC24 [DX1033]     AT90PWM2B@SOIC24 [DX1033]      
AT90PWM3@QFN32 [DX4016]       AT90PWM3@SOIC32 [DX1069]      
AT90PWM316@QFN32 [DX4016]      AT90PWM316@SOIC32 [DX1069]     
AT90PWM3B@QFN32 [DX4016]      AT90PWM3B@SOIC32 [DX1069]      
AT90PWM81@QFN32 [DX4030]      AT90PWM81@SOIC20 [DX1033]      
AT90S1200 [DX0001]         AT90S1200@SOIC20 [DX1033]      
AT90S1200@SSOP20 [DX1026]      AT90S1200A [DX0001]         
AT90S1200A@SOIC20 [DX1033]     AT90S1200A@SSOP20 [DX1026]     
AT90S2313 [DX0001]         AT90S2313@SOIC20 [DX1033]      
AT90S2323 [DX0001]         AT90S2323@SOIC8 [DX1044]      
AT90S2333 [DX0001]         AT90S2333@TQFP32 [DX3001]      
AT90S2343 [DX0001]         AT90S2343@SOIC8 [DX1044]      
AT90S4414 [DX0001]         AT90S4414@PLCC44 [DX2044]      
AT90S4414@TQFP44 [DX3003]      AT90S4433 [DX0001]         
AT90S4433@TQFP32 [DX3001]      AT90S4434 [DX0001]         
AT90S4434@PLCC44 [DX2044]      AT90S4434@TQFP44 [DX3003]      
AT90S8515 [DX0001]         AT90S8515@PLCC44 [DX2044]      
AT90S8515@TQFP44 [DX3003]      AT90S8535 [DX0001]         
AT90S8535@PLCC44 [DX2044]      AT90S8535@TQFP44 [DX3003]      
AT90USB1286@QFN64 [DX4023]     AT90USB1286@TQFP64 [DX3013]     
AT90USB1287@QFN64 [DX4023]     AT90USB1287@TQFP64 [DX3013]     
AT90USB162@QFN32 [DX4015]      AT90USB162@QFN32(ISP) [DX0001]   
AT90USB162@VQFP32 [DX3001]     AT90USB162@VQFP32(ISP) [DX0001]   
AT90USB646@QFN64 [DX4023]      AT90USB646@TQFP64 [DX3013]     
AT90USB647@QFN64 [DX4023]      AT90USB647@TQFP64 [DX3013]     
AT90USB82@QFN32 [DX4015]      AT90USB82@QFN32(ISP) [DX0001]    
AT91FR40162@FBGA121 [DX5126]    AT91FR40162S@FBGA121 [DX5126]    
AT91FR4042@FBGA121 [DX5126]     AT91SAM7S128@LQFP64 [DX3011]    
AT91SAM7S128@QFN64 [DX4023]     AT91SAM7S16@LQFP48 [DX3007]     
AT91SAM7S16@QFN48 [DX4021]     AT91SAM7S161@LQFP64 [DX3011]    
AT91SAM7S161@QFN64 [DX4023]     AT91SAM7S256@LQFP64 [DX3011]    
AT91SAM7S256@QFN64 [DX4023]     AT91SAM7S32@LQFP48 [DX3007]     
AT91SAM7S32@QFN48 [DX4021]     AT91SAM7S321@LQFP64 [DX3011]    
AT91SAM7S321@QFN64 [DX4023]     AT91SAM7S512@LQFP64 [DX3011]    
AT91SAM7S512@QFN64 [DX4023]     AT91SAM7S512B@LQFP64 [DX3011]    
AT91SAM7S512B@QFN64 [DX4023]    AT91SAM7S64@LQFP64 [DX3011]     
AT91SAM7S64@QFN64 [DX4023]     AT91SAM7S64B@LQFP64 [DX3011]    
AT91SAM7SE256AU@LQFP128 [DX3053]  AT91SAM7SE32AU@LQFP128 [DX3053]   
AT91SAM7SE512AU@LQFP128 [DX3053]  AT91SAM7X128AU@LQFP100 [DX3021]   
AT91SAM7X128CU@LFBGA100 [DX5055]  AT91SAM7X256AU@LQFP100 [DX3021]   
AT91SAM7X256CU@LFBGA100 [DX5055]  AT91SAM7X512AU@LQFP100 [DX3021]   
AT91SAM7X512CU@LFBGA100 [DX5055]  AT91SAM7XC128AU@LQFP100 [DX3021]  
AT91SAM7XC128CU@LFBGA100 [DX5055]           
AT91SAM7XC256AU@LQFP100 [DX3021]  
AT91SAM7XC256CU@LFBGA100 [DX5055]           
AT91SAM7XC512AU@LQFP100 [DX3021]  
AT91SAM7XC512CU@LFBGA100 [DX5055]           
ATA5780@VQFN32 [DX4015]       ATA5780N@VQFN32 [DX4015]      
ATA5830@VQFN32 [DX4015]       ATA5830N@VQFN32 [DX4015]      
ATC71RBX2 [DX0001]         ATC71RBX2@PLCC44 [DX2044]      
ATC71RBX2@TQFP44 [DX3002]      ATC71RCX2 [DX0001]         
ATC71RCX2@PLCC44 [DX2044]      ATC71RCX2@TQFP44 [DX3002]      
ATC71RDX2 [DX0001]         ATC71RDX2@PLCC44 [DX2044]      
ATC71RDX2@PLCC68 [DX2068]      ATC71RDX2@TQFP44 [DX3002]      
ATC71RDX2@TQFP64 [DX3012]      ATC87C51 [DX0001]          
ATC87C51@PLCC44 [DX2044]      ATC87C51@TQFP44 [DX3002]      
ATC87C52 [DX0001]          ATC87C52@PLCC44 [DX2044]      
ATC87C52@TQFP44 [DX3002]      ATC87C54 [DX0001]          
ATC87C54@PLCC44 [DX2044]      ATC87C54@TQFP44 [DX3002]      
ATC87C58 [DX0001]          ATC87C58@PLCC44 [DX2044]      
ATC87C58@TQFP44 [DX3002]      ATMEGA103@TQFP64 [DX3013]      
ATMEGA103L@TQFP64 [DX3013]     ATMEGA128@MLF64 [DX4023]      
ATMEGA128@MLF64(ISP) [DX0001]    ATMEGA128@TQFP64 [DX3013]      
ATMEGA128@TQFP64(ISP) [DX0001]   ATMEGA1280@CBGA100 [DX5055]     
ATMEGA1280@CBGA100(ISP) [DX0001]  ATMEGA1280@TQFP100 [DX3043]     
ATMEGA1280@TQFP100(ISP) [DX0001]  ATMEGA1280V@CBGA100 [DX5055]    
ATMEGA1280V@CBGA100(ISP) [DX0001]           
ATMEGA1280V@TQFP100 [DX3043]    
ATMEGA1280V@TQFP100(ISP) [DX0001]           
ATMEGA1281@MLF64 [DX4023]      ATMEGA1281@MLF64(ISP) [DX0001]   
ATMEGA1281@TQFP64 [DX3013]     ATMEGA1281@TQFP64(ISP) [DX0001]   
ATMEGA1281V@MLF64 [DX4023]     ATMEGA1281V@MLF64(ISP) [DX0001]   
ATMEGA1281V@TQFP64 [DX3013]     ATMEGA1281V@TQFP64(ISP) [DX0001]  
ATMEGA1284 [DX0001]         ATMEGA1284(ISP) [DX0001]      
ATMEGA1284@MLF44 [DX4018]      ATMEGA1284@MLF44(ISP) [DX0001]   
ATMEGA1284@TQFP44(ISP) [DX0001]   ATMEGA1284P [DX0001]        
ATMEGA1284P(ISP) [DX0001]      ATMEGA1284P@MLF44 [DX4018]     
ATMEGA1284P@MLF44(ISP) [DX0001]   ATMEGA1284P@TQFP44 [DX3003]     
ATMEGA1284P@TQFP44(ISP) [DX0001]  ATMEGA1284PV [DX0001]        
ATMEGA1284PV(ISP) [DX0001]     ATMEGA1284PV@MLF44 [DX4018]     
ATMEGA1284PV@MLF44(ISP) [DX0001]  ATMEGA1284PV@TQFP44 [DX3003]    
ATMEGA1284PV@TQFP44(ISP) [DX0001]           
ATMEGA1284-Q44 [DX3003]       ATMEGA128A@MLF64 [DX4023]      
ATMEGA128A@TQFP64 [DX3013]     ATMEGA128L@MLF64 [DX4023]      
ATMEGA128L@MLF64(ISP) [DX0001]   ATMEGA128L@TQFP64 [DX3013]     
ATMEGA128L@TQFP64(ISP) [DX0001]   ATMEGA128RFA1@MLF64 [DX4023]    
ATMEGA128RFR2@QFN64 [DX4023]    ATMEGA16 [DX0001]          
ATMEGA16@MLF44 [DX4018]       ATMEGA16@TQFP44 [DX3005]      
ATMEGA161 [DX0001]         ATMEGA161@TQFP44 [DX3002]      
ATMEGA161L [DX0001]         ATMEGA161L@TQFP44 [DX3002]     
ATMEGA162 [DX0001]         ATMEGA162(ISP) [DX0001]       
ATMEGA162@MLF44 [DX4018]      ATMEGA162@MLF44(ISP) [DX0001]    
ATMEGA162@TQFP44 [DX3003]      ATMEGA162@TQFP44(ISP) [DX0001]   
ATMEGA162V [DX0001]         ATMEGA162V(ISP) [DX0001]      
ATMEGA162V@MLF44 [DX4018]      ATMEGA162V@MLF44(ISP) [DX0001]   
ATMEGA162V@TQFP44 [DX3003]     ATMEGA162V@TQFP44(ISP) [DX0001]   
ATMEGA163 [DX0001]         ATMEGA163@TQFP44 [DX3002]      
ATMEGA163L [DX0001]         ATMEGA163L@TQFP44 [DX3002]     
ATMEGA164 [DX0001]         ATMEGA164(ISP) [DX0001]       
ATMEGA164@MLF44 [DX4018]      ATMEGA164@MLF44(ISP) [DX0001]    
ATMEGA164@TQFP44 [DX3005]      ATMEGA164@TQFP44(ISP) [DX0001]   
ATMEGA164A [DX0001]         ATMEGA164A(ISP) [DX0001]      
ATMEGA164A@MLF44 [DX4018]      ATMEGA164A@MLF44(ISP) [DX0001]   
ATMEGA164A@TQFP44 [DX3005]     ATMEGA164A@TQFP44(ISP) [DX0001]   
ATMEGA164A@VFBGA49 [DX5154]     ATMEGA164A@VFBGA49(ISP) [DX0001]  
ATMEGA164P [DX0001]         ATMEGA164P(ISP) [DX0001]      
ATMEGA164P@MLF44 [DX4018]      ATMEGA164P@MLF44(ISP) [DX0001]   
ATMEGA164P@TQFP44 [DX3005]     ATMEGA164P@TQFP44(ISP) [DX0001]   
ATMEGA164PA [DX0001]        ATMEGA164PA(ISP) [DX0001]      
ATMEGA164PA@MLF44 [DX4018]     ATMEGA164PA@MLF44(ISP) [DX0001]   
ATMEGA164PA@TQFP44 [DX3005]     ATMEGA164PA@TQFP44(ISP) [DX0001]  
ATMEGA164PA@VFBGA49 [DX5154]    
ATMEGA164PA@VFBGA49(ISP) [DX0001]           
ATMEGA164PV [DX0001]        ATMEGA164PV(ISP) [DX0001]      
ATMEGA164PV@MLF44 [DX4018]     ATMEGA164PV@MLF44(ISP) [DX0001]   
ATMEGA164PV@TQFP44 [DX3005]     ATMEGA164PV@TQFP44(ISP) [DX0001]  
ATMEGA164V [DX0001]         ATMEGA164V(ISP) [DX0001]      
ATMEGA164V@MLF44 [DX4018]      ATMEGA164V@MLF44(ISP) [DX0001]   
ATMEGA164V@TQFP44 [DX3005]     ATMEGA164V@TQFP44(ISP) [DX0001]   
ATMEGA165@MLF64 [DX4023]      ATMEGA165@TQFP64 [DX3013]      
ATMEGA165A@MLF64 [DX4023]      ATMEGA165A@TQFP64 [DX3044]     
ATMEGA165PA@MLF64 [DX4023]     ATMEGA165PA@TQFP64 [DX3044]     
ATMEGA165V@MLF64 [DX4023]      ATMEGA165V@TQFP64 [DX3013]     
ATMEGA168 [DX0001]         ATMEGA168(ISP) [DX0001]       
ATMEGA168@MLF28 [DX4033]      ATMEGA168@MLF32 [DX4015]      
ATMEGA168@MLP28(ISP) [DX0001]    ATMEGA168@MLP32(ISP) [DX0001]    
ATMEGA168@TQFP32 [DX3001]      ATMEGA168@TQFP32(ISP) [DX0001]   
ATMEGA168A [DX0001]         ATMEGA168A@MLF28 [DX4033]      
ATMEGA168A@MLF32 [DX4015]      ATMEGA168A@TQFP32 [DX3001]     
ATMEGA168P [DX0001]         ATMEGA168P(ISP) [DX0001]      
ATMEGA168P@MLF28 [DX4033]      ATMEGA168P@MLF32 [DX4015]      
ATMEGA168P@MLP28(ISP) [DX0001]   ATMEGA168P@MLP32(ISP) [DX0001]   
ATMEGA168P@TQFP32 [DX3001]     ATMEGA168P@TQFP32(ISP) [DX0001]   
ATMEGA168PA [DX0001]        ATMEGA168PA@MLF28 [DX4033]     
ATMEGA168PA@MLF32 [DX4015]     ATMEGA168PA@TQFP32 [DX3001]     
ATMEGA168PB [DX0001]        ATMEGA168PB@MLF28 [DX4033]     
ATMEGA168PB@MLF32 [DX4015]     ATMEGA168PB@TQFP32 [DX3001]     
ATMEGA168PV [DX0001]        ATMEGA168PV(ISP) [DX0001]      
ATMEGA168PV@MLF28 [DX4033]     ATMEGA168PV@MLF32 [DX4015]     
ATMEGA168PV@MLP28(ISP) [DX0001]   ATMEGA168PV@MLP32(ISP) [DX0001]   
ATMEGA168PV@TQFP32 [DX3001]     ATMEGA168PV@TQFP32(ISP) [DX0001]  
ATMEGA168V [DX0001]         ATMEGA168V(ISP) [DX0001]      
ATMEGA168V@MLF28 [DX4033]      ATMEGA168V@MLF32 [DX4015]      
ATMEGA168V@MLP28(ISP) [DX0001]   ATMEGA168V@MLP32(ISP) [DX0001]   
ATMEGA168V@TQFP32 [DX3001]     ATMEGA168V@TQFP32(ISP) [DX0001]   
ATMEGA169@MLF64 [DX4023]      ATMEGA169@MLF64(ISP) [DX0001]    
ATMEGA169@TQFP64 [DX3013]      ATMEGA169@TQFP64(ISP) [DX0001]   
ATMEGA169A@MLF64 [DX4023]      ATMEGA169A@TQFP64 [DX3013]     
ATMEGA169P@MLF64 [DX4023]      ATMEGA169P@MLF64(ISP) [DX0001]   
ATMEGA169P@TQFP64 [DX3013]     ATMEGA169P@TQFP64(ISP) [DX0001]   
ATMEGA169PA@MLF64 [DX4023]     ATMEGA169PA@TQFP64 [DX3013]     
ATMEGA169PV@MLF64 [DX4023]     ATMEGA169PV@MLF64(ISP) [DX0001]   
ATMEGA169PV@TQFP64 [DX3013]     ATMEGA169PV@TQFP64(ISP) [DX0001]  
ATMEGA169V@MLF64 [DX4023]      ATMEGA169V@MLF64(ISP) [DX0001]   
ATMEGA169V@TQFP64 [DX3013]     ATMEGA169V@TQFP64(ISP) [DX0001]   
ATMEGA16A [DX0001]         ATMEGA16A@MLF44 [DX4018]      
ATMEGA16A@TQFP44 [DX3005]      ATMEGA16HVA@TSOP28 [DX1024]     
ATMEGA16HVA@TSOP28(ISP) [DX0001]  ATMEGA16HVB@TSSOP44 [DX1012]    
ATMEGA16L [DX0001]         ATMEGA16L@MLF44 [DX4018]      
ATMEGA16L@TQFP44 [DX3005]      ATMEGA16M1@MLF32 [DX4016]      
ATMEGA16M1@MLF32(ISP) [DX0001]   ATMEGA16M1@TQFP32 [DX3001]     
ATMEGA16M1@TQFP32(ISP) [DX0001]   ATMEGA16U2@MLF32 [DX4015]      
ATMEGA16U2@VQFP32 [DX3001]     ATMEGA16U4@MLF44 [DX4018]      
ATMEGA16U4@MLF44(ISP) [DX0001]   ATMEGA16U4@TQFP44 [DX3003]     
ATMEGA16U4@TQFP44(ISP) [DX0001]   ATMEGA2560@CBGA100 [DX5055]     
ATMEGA2560@CBGA100(ISP) [DX0001]  ATMEGA2560@TQFP100 [DX3043]     
ATMEGA2560@TQFP100(ISP) [DX0001]  ATMEGA2560V@CBGA100 [DX5055]    
ATMEGA2560V@CBGA100(ISP) [DX0001]           
ATMEGA2560V@TQFP100 [DX3043]    
ATMEGA2560V@TQFP100(ISP) [DX0001]           
ATMEGA2561@MLF64 [DX4023]      ATMEGA2561@MLF64(ISP) [DX0001]   
ATMEGA2561@TQFP64 [DX3013]     ATMEGA2561@TQFP64(ISP) [DX0001]   
ATMEGA2561V@MLF64 [DX4023]     ATMEGA2561V@MLF64(ISP) [DX0001]   
ATMEGA2561V@TQFP64 [DX3013]     ATMEGA2561V@TQFP64(ISP) [DX0001]  
ATMEGA256RFR2@QFN64 [DX4023]    ATMEGA32 [DX0001]          
ATMEGA32@MLF44 [DX4018]       ATMEGA32@TQFP44 [DX3005]      
ATMEGA323 [DX0001]         ATMEGA323@TQFP44 [DX3002]      
ATMEGA323L [DX0001]         ATMEGA323L@TQFP44 [DX3002]     
ATMEGA324 [DX0001]         ATMEGA324(ISP) [DX0001]       
ATMEGA324@MLF44 [DX4018]      ATMEGA324@MLF44(ISP) [DX0001]    
ATMEGA324@TQFP44 [DX3005]      ATMEGA324@TQFP44(ISP) [DX0001]   
ATMEGA324A [DX0001]         ATMEGA324A(ISP) [DX0001]      
ATMEGA324A@MLF44 [DX4018]      ATMEGA324A@MLF44(ISP) [DX0001]   
ATMEGA324A@TQFP44 [DX3005]     ATMEGA324A@TQFP44(ISP) [DX0001]   
ATMEGA324A@VFBGA49 [DX5154]     ATMEGA324A@VFBGA49(ISP) [DX0001]  
ATMEGA324P [DX0001]         ATMEGA324P(ISP) [DX0001]      
ATMEGA324P@MLF44 [DX4018]      ATMEGA324P@MLF44(ISP) [DX0001]   
ATMEGA324P@TQFP44 [DX3005]     ATMEGA324P@TQFP44(ISP) [DX0001]   
ATMEGA324PA [DX0001]        ATMEGA324PA(ISP) [DX0001]      
ATMEGA324PA@MLF44 [DX4018]     ATMEGA324PA@MLF44(ISP) [DX0001]   
ATMEGA324PA@TQFP44 [DX3005]     ATMEGA324PA@TQFP44(ISP) [DX0001]  
ATMEGA324PA@VFBGA49 [DX5154]    
ATMEGA324PA@VFBGA49(ISP) [DX0001]           
ATMEGA324PV [DX0001]        ATMEGA324PV(ISP) [DX0001]      
ATMEGA324PV@MLF44 [DX4018]     ATMEGA324PV@MLF44(ISP) [DX0001]   
ATMEGA324PV@TQFP44 [DX3005]     ATMEGA324PV@TQFP44(ISP) [DX0001]  
ATMEGA324V [DX0001]         ATMEGA324V(ISP) [DX0001]      
ATMEGA324V@MLF44 [DX4018]      ATMEGA324V@MLF44(ISP) [DX0001]   
ATMEGA324V@TQFP44 [DX3005]     ATMEGA324V@TQFP44(ISP) [DX0001]   
ATMEGA325@MLF64 [DX4023]      ATMEGA325@TQFP64 [DX3013]      
ATMEGA3250@TQFP100 [DX3043]     ATMEGA3250P@TQFP100 [DX3043]    
ATMEGA3250PA@TQFP100 [DX3021]    ATMEGA3250PV@TQFP100 [DX3043]    
ATMEGA3250V@TQFP100 [DX3043]    ATMEGA325P@MLF64 [DX4023]      
ATMEGA325P@TQFP64 [DX3013]     ATMEGA325PV@MLF64 [DX4023]     
ATMEGA325PV@TQFP64 [DX3013]     ATMEGA325V@MLF64 [DX4023]      
ATMEGA325V@TQFP64 [DX3013]     ATMEGA328 [DX0001]         
ATMEGA328@MLF28 [DX4033]      ATMEGA328@MLF32 [DX4015]      
ATMEGA328@TQFP32 [DX3001]      ATMEGA328P [DX0001]         
ATMEGA328P(ISP) [DX0001]      ATMEGA328P@MLF28 [DX4033]      
ATMEGA328P@MLF32 [DX4015]      ATMEGA328P@MLP28(ISP) [DX0001]   
ATMEGA328P@MLP32(ISP) [DX0001]   ATMEGA328P@TQFP32 [DX3001]     
ATMEGA328P@TQFP32(ISP) [DX0001]   ATMEGA328PB@TQFP32 [DX3001]     
ATMEGA328PV [DX0001]        ATMEGA328PV(ISP) [DX0001]      
ATMEGA328PV@MLF28 [DX4033]     ATMEGA328PV@MLF32 [DX4015]     
ATMEGA328PV@MLP28(ISP) [DX0001]   ATMEGA328PV@MLP32(ISP) [DX0001]   
ATMEGA328PV@TQFP32 [DX3001]     ATMEGA328PV@TQFP32(ISP) [DX0001]  
ATMEGA329@MLF64 [DX4023]      ATMEGA329@TQFP64 [DX3013]      
ATMEGA3290@TQFP100 [DX3043]     ATMEGA3290P@TQFP100 [DX3043]    
ATMEGA3290PA@TQFP100 [DX3021]    ATMEGA3290PV@TQFP100 [DX3043]    
ATMEGA3290V@TQFP100 [DX3043]    ATMEGA329P@MLF64 [DX4023]      
ATMEGA329P@TQFP64 [DX3013]     ATMEGA329PV@MLF64 [DX4023]     
ATMEGA329PV@TQFP64 [DX3013]     ATMEGA329V@MLF64 [DX4023]      
ATMEGA329V@TQFP64 [DX3013]     ATMEGA32A [DX0001]         
ATMEGA32A@MLF44 [DX4018]      ATMEGA32A@TQFP44 [DX3005]      
ATMEGA32C1@MLF32 [DX4016]      ATMEGA32C1@MLF32(ISP) [DX0001]   
ATMEGA32C1@TQFP32 [DX3001]     ATMEGA32C1@TQFP32(ISP) [DX0001]   
ATMEGA32HVB@TSSOP44 [DX1012]    ATMEGA32L [DX0001]         
ATMEGA32L@MLF44 [DX4018]      ATMEGA32L@TQFP44 [DX3005]      
ATMEGA32M1@MLF32 [DX4016]      ATMEGA32M1@MLF32(ISP) [DX0001]   
ATMEGA32M1@TQFP32 [DX3001]     ATMEGA32M1@TQFP32(ISP) [DX0001]   
ATMEGA32U2@MLF32 [DX4015]      ATMEGA32U2@VQFP32 [DX3001]     
ATMEGA32U4@MLF44 [DX4018]      ATMEGA32U4@MLF44(ISP) [DX0001]   
ATMEGA32U4@TQFP44 [DX3003]     ATMEGA32U4@TQFP44(ISP) [DX0001]   
ATMEGA406@LQFP48 [DX3007]      ATMEGA48 [DX0001]          
ATMEGA48(ISP) [DX0001]       ATMEGA48@MLF28 [DX4033]       
ATMEGA48@MLF32 [DX4015]       ATMEGA48@MLP28(ISP) [DX0001]    
ATMEGA48@MLP32(ISP) [DX0001]    ATMEGA48@TQFP32 [DX3001]      
ATMEGA48@TQFP32(ISP) [DX0001]    ATMEGA48A [DX0001]         
ATMEGA48A@MLF28 [DX4033]      ATMEGA48A@MLF32 [DX4015]      
ATMEGA48A@TQFP32 [DX3001]      ATMEGA48P [DX0001]         
ATMEGA48P(ISP) [DX0001]       ATMEGA48P@MLF28 [DX4033]      
ATMEGA48P@MLF32 [DX4015]      ATMEGA48P@MLP28(ISP) [DX0001]    
ATMEGA48P@MLP32(ISP) [DX0001]    ATMEGA48P@TQFP32 [DX3001]      
ATMEGA48P@TQFP32(ISP) [DX0001]   ATMEGA48PA [DX0001]         
ATMEGA48PA@MLF28 [DX4033]      ATMEGA48PA@MLF32 [DX4015]      
ATMEGA48PA@TQFP32 [DX3001]     ATMEGA48PB [DX0001]         
ATMEGA48PB@MLF28 [DX4033]      ATMEGA48PB@MLF32 [DX4015]      
ATMEGA48PB@TQFP32 [DX3001]     ATMEGA48PV [DX0001]         
ATMEGA48PV(ISP) [DX0001]      ATMEGA48PV@MLF28 [DX4033]      
ATMEGA48PV@MLF32 [DX4015]      ATMEGA48PV@MLP28(ISP) [DX0001]   
ATMEGA48PV@MLP32(ISP) [DX0001]   ATMEGA48PV@TQFP32 [DX3001]     
ATMEGA48PV@TQFP32(ISP) [DX0001]   ATMEGA48V [DX0001]         
ATMEGA48V(ISP) [DX0001]       ATMEGA48V@MLF28 [DX4033]      
ATMEGA48V@MLF32 [DX4015]      ATMEGA48V@MLP28(ISP) [DX0001]    
ATMEGA48V@MLP32(ISP) [DX0001]    ATMEGA48V@TQFP32 [DX3001]      
ATMEGA48V@TQFP32(ISP) [DX0001]   ATMEGA603@TQFP64 [DX3013]      
ATMEGA603L@TQFP64 [DX3013]     ATMEGA64@MLF64 [DX4023]       
ATMEGA64@MLF64(ISP) [DX0001]    ATMEGA64@TQFP64 [DX3013]      
ATMEGA64@TQFP64(ISP) [DX0001]    ATMEGA640@CBGA100 [DX5055]     
ATMEGA640@CBGA100(ISP) [DX0001]   ATMEGA640@TQFP100 [DX3043]     
ATMEGA640@TQFP100(ISP) [DX0001]   ATMEGA640V@CBGA100 [DX5055]     
ATMEGA640V@CBGA100(ISP) [DX0001]  ATMEGA640V@TQFP100 [DX3043]     
ATMEGA640V@TQFP100(ISP) [DX0001]  ATMEGA644 [DX0001]         
ATMEGA644(ISP) [DX0001]       ATMEGA644@MLF44 [DX4018]      
ATMEGA644@MLF44(ISP) [DX0001]    ATMEGA644@TQFP44 [DX3005]      
ATMEGA644@TQFP44(ISP) [DX0001]   ATMEGA644A [DX0001]         
ATMEGA644A(ISP) [DX0001]      ATMEGA644A@MLF44 [DX4018]      
ATMEGA644A@MLF44(ISP) [DX0001]   ATMEGA644A@TQFP44 [DX3005]     
ATMEGA644A@TQFP44(ISP) [DX0001]   ATMEGA644P [DX0001]         
ATMEGA644P(ISP) [DX0001]      ATMEGA644P@MLF44 [DX4018]      
ATMEGA644P@MLF44(ISP) [DX0001]   ATMEGA644P@TQFP44 [DX3005]     
ATMEGA644P@TQFP44(ISP) [DX0001]   ATMEGA644PA [DX0001]        
ATMEGA644PA(ISP) [DX0001]      ATMEGA644PA@MLF44 [DX4018]     
ATMEGA644PA@MLF44(ISP) [DX0001]   ATMEGA644PA@TQFP44 [DX3005]     
ATMEGA644PA@TQFP44(ISP) [DX0001]  ATMEGA644PV [DX0001]        
ATMEGA644PV(ISP) [DX0001]      ATMEGA644PV@MLF44 [DX4018]     
ATMEGA644PV@MLF44(ISP) [DX0001]   ATMEGA644PV@TQFP44 [DX3005]     
ATMEGA644PV@TQFP44(ISP) [DX0001]  ATMEGA644V [DX0001]         
ATMEGA644V(ISP) [DX0001]      ATMEGA644V@MLF44 [DX4018]      
ATMEGA644V@MLF44(ISP) [DX0001]   ATMEGA644V@TQFP44 [DX3005]     
ATMEGA644V@TQFP44(ISP) [DX0001]   ATMEGA645@MLF64 [DX4023]      
ATMEGA645@TQFP64 [DX3013]      ATMEGA6450@TQFP100 [DX3043]     
ATMEGA6450V@TQFP100 [DX3043]    ATMEGA645V@MLF64 [DX4023]      
ATMEGA645V@TQFP64 [DX3013]     ATMEGA649@MLF64 [DX4023]      
ATMEGA649@TQFP64 [DX3013]      ATMEGA6490@TQFP100 [DX3043]     
ATMEGA6490V@TQFP100 [DX3043]    ATMEGA649V@MLF64 [DX4023]      
ATMEGA649V@TQFP64 [DX3013]     ATMEGA64A@MLF64 [DX4023]      
ATMEGA64A@TQFP64 [DX3013]      ATMEGA64C1@MLF32 [DX4016]      
ATMEGA64C1@MLF32(ISP) [DX0001]   ATMEGA64C1@TQFP32 [DX3001]     
ATMEGA64C1@TQFP32(ISP) [DX0001]   ATMEGA64L@MLF64 [DX4023]      
ATMEGA64L@MLF64(ISP) [DX0001]    ATMEGA64L@TQFP64 [DX3013]      
ATMEGA64L@TQFP64(ISP) [DX0001]   ATMEGA64M1@MLF32 [DX4016]      
ATMEGA64M1@MLF32(ISP) [DX0001]   ATMEGA64M1@TQFP32 [DX3001]     
ATMEGA64M1@TQFP32(ISP) [DX0001]   ATMEGA64RFR2@QFN64 [DX4023]     
ATMEGA8 [DX0001]          ATMEGA8(ISP) [DX0001]        
ATMEGA8@MLF32 [DX4015]       ATMEGA8@MLF32(ISP) [DX0001]     
ATMEGA8@TQFP32 [DX3001]       ATMEGA8@TQFP32(ISP) [DX0001]    
ATMEGA8515 [DX0001]         ATMEGA8515@MLF44 [DX4018]      
ATMEGA8515@PLCC44 [DX2044]     ATMEGA8515@TQFP44 [DX3005]     
ATMEGA8515L [DX0001]        ATMEGA8515L@MLF44 [DX4018]     
ATMEGA8515L@PLCC44 [DX2044]     ATMEGA8515L@TQFP44 [DX3005]     
ATMEGA8535 [DX0001]         ATMEGA8535(ISP) [DX0001]      
ATMEGA8535@MLF44 [DX4018]      ATMEGA8535@MLF44(ISP) [DX0001]   
ATMEGA8535@PLCC44 [DX2044]     ATMEGA8535@PLCC44(ISP) [DX0001]   
ATMEGA8535@TQFP44 [DX3005]     ATMEGA8535@TQFP44(ISP) [DX0001]   
ATMEGA8535L [DX0001]        ATMEGA8535L(ISP) [DX0001]      
ATMEGA8535L@MLF44 [DX4018]     ATMEGA8535L@MLF44(ISP) [DX0001]   
ATMEGA8535L@PLCC44 [DX2044]     ATMEGA8535L@PLCC44(ISP) [DX0001]  
ATMEGA8535L@TQFP44 [DX3005]     ATMEGA8535L@TQFP44(ISP) [DX0001]  
ATMEGA88 [DX0001]          ATMEGA88(ISP) [DX0001]       
ATMEGA88@MLF28 [DX4033]       ATMEGA88@MLF32 [DX4015]       
ATMEGA88@MLP28(ISP) [DX0001]    ATMEGA88@MLP32(ISP) [DX0001]    
ATMEGA88@TQFP32 [DX3001]      ATMEGA88@TQFP32(ISP) [DX0001]    
ATMEGA88A [DX0001]         ATMEGA88A@MLF28 [DX4033]      
ATMEGA88A@MLF32 [DX4015]      ATMEGA88A@TQFP32 [DX3001]      
ATMEGA88P [DX0001]         ATMEGA88P(ISP) [DX0001]       
ATMEGA88P@MLF28 [DX4033]      ATMEGA88P@MLF32 [DX4015]      
ATMEGA88P@MLP28(ISP) [DX0001]    ATMEGA88P@MLP32(ISP) [DX0001]    
ATMEGA88P@TQFP32 [DX3001]      ATMEGA88P@TQFP32(ISP) [DX0001]   
ATMEGA88PA [DX0001]         ATMEGA88PA@MLF28 [DX4033]      
ATMEGA88PA@MLF32 [DX4015]      ATMEGA88PA@TQFP32 [DX3001]     
ATMEGA88PB [DX0001]         ATMEGA88PB@MLF28 [DX4033]      
ATMEGA88PB@MLF32 [DX4015]      ATMEGA88PB@TQFP32 [DX3001]     
ATMEGA88PV [DX0001]         ATMEGA88PV(ISP) [DX0001]      
ATMEGA88PV@MLF28 [DX4033]      ATMEGA88PV@MLF32 [DX4015]      
ATMEGA88PV@MLP28(ISP) [DX0001]   ATMEGA88PV@MLP32(ISP) [DX0001]   
ATMEGA88PV@TQFP32 [DX3001]     ATMEGA88PV@TQFP32(ISP) [DX0001]   
ATMEGA88V [DX0001]         ATMEGA88V(ISP) [DX0001]       
ATMEGA88V@MLF28 [DX4033]      ATMEGA88V@MLF32 [DX4015]      
ATMEGA88V@MLP28(ISP) [DX0001]    ATMEGA88V@MLP32(ISP) [DX0001]    
ATMEGA88V@TQFP32 [DX3001]      ATMEGA88V@TQFP32(ISP) [DX0001]   
ATMEGA8A [DX0001]          ATMEGA8A@MLF32 [DX4015]       
ATMEGA8A@TQFP32 [DX3001]      ATMEGA8HVA@TSOP28 [DX1024]     
ATMEGA8HVA@TSOP28(ISP) [DX0001]   ATMEGA8L [DX0001]          
ATMEGA8L(ISP) [DX0001]       ATMEGA8L@MLF32 [DX4015]       
ATMEGA8L@MLF32(ISP) [DX0001]    ATMEGA8L@TQFP32 [DX3001]      
ATMEGA8L@TQFP32(ISP) [DX0001]    ATMEGA8U2@MLF32 [DX4015]      
ATMEGA8U2@VQFP32 [DX3001]      ATSAM3A4C@LQ100 [DX3021]      
ATSAM3A8C@LQ100 [DX3021]      ATSAM3N00A@LQFP48 [DX3007]     
ATSAM3N00A@QFN48 [DX4021]      ATSAM3N00B@LQFP64 [DX3011]     
ATSAM3N00B@QFN64 [DX4023]      ATSAM3N0A@LQFP48 [DX3007]      
ATSAM3N0A@QFN48 [DX4021]      ATSAM3N0B@LQFP64 [DX3011]      
ATSAM3N0B@QFN64 [DX4023]      ATSAM3N0C@BGA100 [DX5055]      
ATSAM3N0C@LQFP100 [DX3043]     ATSAM3N1A@LQFP48 [DX3007]      
ATSAM3N1A@QFN48 [DX4021]      ATSAM3N1B@LQFP64 [DX3011]      
ATSAM3N1B@QFN64 [DX4023]      ATSAM3N1C@BGA100 [DX5055]      
ATSAM3N1C@LQFP100 [DX3043]     ATSAM3N2A@LQFP48 [DX3007]      
ATSAM3N2A@QFN48 [DX4021]      ATSAM3N2B@LQFP64 [DX3011]      
ATSAM3N2B@QFN64 [DX4023]      ATSAM3N2C@BGA100 [DX5055]      
ATSAM3N2C@LQFP100 [DX3043]     ATSAM3N4A@LQFP48 [DX3007]      
ATSAM3N4A@QFN48 [DX4021]      ATSAM3N4B@LQFP64 [DX3011]      
ATSAM3N4B@QFN64 [DX4023]      ATSAM3N4C@BGA100 [DX5055]      
ATSAM3N4C@LQFP100 [DX3043]     ATSAM3S1A@LQFP48 [DX3007]      
ATSAM3S1A@QFN48 [DX4021]      ATSAM3S1B@LQFP64 [DX3011]      
ATSAM3S1B@QFN64 [DX4023]      ATSAM3S1C@BGA100 [DX5055]      
ATSAM3S1C@LQFP100 [DX3043]     ATSAM3S2A@LQFP48 [DX3007]      
ATSAM3S2A@QFN48 [DX4021]      ATSAM3S2B@LQFP64 [DX3011]      
ATSAM3S2B@QFN64 [DX4023]      ATSAM3S2C@BGA100 [DX5055]      
ATSAM3S2C@LQFP100 [DX3043]     ATSAM3S4A@LQFP48 [DX3007]      
ATSAM3S4A@QFN48 [DX4021]      ATSAM3S4B@QFN64 [DX4023]      
ATSAM3S4B@QFP64 [DX3011]      ATSAM3S4C@BGA100 [DX5055]      
ATSAM3S4C@QFP100 [DX3043]      ATSAM3S8B@LQFP64 [DX3011]      
ATSAM3S8B@QFN64 [DX4023]      ATSAM3S8C@LQFP100 [DX3043]     
ATSAM3S8C@TBGA100 [DX5055]     ATSAM3SD8B@LQFP64 [DX3011]     
ATSAM3SD8B@QFN64 [DX4023]      ATSAM3SD8C@LQFP100 [DX3043]     
ATSAM3SD8C@TBGA100 [DX5055]     ATSAM3U1C@FBGA100 [DX5055]     
ATSAM3U1C@LQFP100 [DX3043]     ATSAM3U1E@FBGA144 [DX5107]     
ATSAM3U1E@LQFP144 [DX3051]     ATSAM3U2C(SWD)@FBGA100 [DX5055]   
ATSAM3U2C@FBGA100 [DX5055]     ATSAM3U2C@LQFP100 [DX3043]     
ATSAM3U2E@FBGA144 [DX5107]     ATSAM3U2E@LQFP144 [DX3051]     
ATSAM3U4C@FBGA100 [DX5055]     ATSAM3U4C@LQFP100 [DX3043]     
ATSAM3U4E@FBGA144 [DX5107]     ATSAM3U4E@LQFP144 [DX3051]     
ATSAM3X4C@LQFP100 [DX3043]     ATSAM3X4C@LQFP100(swd) [DX3021]   
ATSAM3X4E@LFBGA144 [DX5107]     ATSAM3X8C@LQFP100 [DX3043]     
ATSAM3X8E@LFBGA144 [DX5107]     ATSAM3X8E@LQFP144 [DX3051]     
ATSAM4CMS32CA-AU@TQFP100 [DX3021]           
ATSAM4CMS4C(PAR)@TQFP100 [DX3021]           
ATSAM4CMS4CB-AU@TQFP100 [DX3021]  
ATSAM4CMS8C(PAR)@TQFP100 [DX3021]           
ATSAM4CMS8CB-AU@TQFP100 [DX3021]  ATSAM4CMS8CC@LQFP100 [DX3021]    
ATSAM4E16C@LQFP100 [DX3043]     ATSAM4E16C@TFBGA100 [DX5055]    
ATSAM4E16E@LFBGA144 [DX5107]    ATSAM4E16E@LQFP144 [DX3051]     
ATSAM4E8C@LQFP100 [DX3043]     ATSAM4E8C@TFBGA100 [DX5055]     
ATSAM4E8E@LFBGA144 [DX5107]     ATSAM4E8E@LQFP144 [DX3051]     
ATSAM4LC2CA-AU@TQFP100 [DX3021]   ATSAM4LC4AA-AU@TQFP48 [DX3007]   
ATSAM4N16B@LQFP64 [DX3011]     ATSAM4N16B@QFN64 [DX4023]      
ATSAM4N16C@LQFP100 [DX3043]     ATSAM4N16C@TFBGA100 [DX5055]    
ATSAM4N16C@VFBGA100 [DX5215]    ATSAM4N8A@LQFP48 [DX3007]      
ATSAM4N8A@QFN48 [DX4021]      ATSAM4N8B@LQFP64 [DX3011]      
ATSAM4N8B@QFN64 [DX4023]      ATSAM4N8C@LQFP100 [DX3043]     
ATSAM4N8C@TFBGA100 [DX5055]     ATSAM4N8C@VFBGA100 [DX5215]     
ATSAM4S16B@LQFP64 [DX3011]     ATSAM4S16B@QFN64 [DX4023]      
ATSAM4S16C@LQFP100 [DX3043]     ATSAM4S16C@TFBGA100 [DX5055]    
ATSAM4S16C@VFBGA100 [DX5215]    ATSAM4S2B@LQFP64 [DX3011]      
ATSAM4S2B@QFN64 [DX4023]      ATSAM4S4B@LQFP64 [DX3011]      
ATSAM4S4B@QFN64 [DX4023]      ATSAM4S8B@LQFP64 [DX3011]      
ATSAM4S8B@QFN64 [DX4023]      ATSAM4S8C@LQFP100 [DX3043]     
ATSAM4S8C@TFBGA100 [DX5055]     ATSAM4S8C@VFBGA100 [DX5215]     
ATSAM4SA16B@LQ64 [DX3011]      ATSAM4SA16B@Q64 [DX4023]      
ATSAM4SA16C@LQ10 [DX3043]      ATSAM4SA16C@TF10 [DX5055]      
ATSAM4SA16C@VF10 [DX5215]      ATSAM4SD16B@LQFP64 [DX3011]     
ATSAM4SD16B@QFN64 [DX4023]     ATSAM4SD16C@LQFP100 [DX3043]    
ATSAM4SD16C@TFBGA100 [DX5055]    ATSAM4SD16C@VFBGA100 [DX5215]    
ATSAM4SD32B@LQFP64 [DX3011]     ATSAM4SD32B@QFN64 [DX4023]     
ATSAM4SD32C@LQFP100 [DX3043]    ATSAM4SD32C@TFBGA100 [DX5055]    
ATSAM4SD32C@VFBGA100 [DX5215]    ATSAMC20E15A@Q32 [DX4015]      
ATSAMC20E15A@T32 [DX3001]      ATSAMC20E16A@Q32 [DX4015]      
ATSAMC20E16A@T32 [DX3001]      ATSAMC20E17A@Q32 [DX4015]      
ATSAMC20E17A@T32 [DX3001]      ATSAMC20E18A@Q32 [DX4015]      
ATSAMC20E18A@T32 [DX3001]      ATSAMC20G15A@Q48 [DX4021]      
ATSAMC20G15A@T48 [DX3007]      ATSAMC20G16A@Q48 [DX4021]      
ATSAMC20G16A@T48 [DX3007]      ATSAMC20G17A@Q48 [DX4021]      
ATSAMC20G17A@T48 [DX3007]      ATSAMC20G18A@Q48 [DX4021]      
ATSAMC20G18A@T48 [DX3007]      ATSAMC20J15A@Q64 [DX4023]      
ATSAMC20J15A@T64 [DX3011]      ATSAMC20J16A@Q64 [DX4023]      
ATSAMC20J16A@T64 [DX3011]      ATSAMC20J17A@Q64 [DX4023]      
ATSAMC20J17A@T64 [DX3011]      ATSAMC20J18A@Q64 [DX4023]      
ATSAMC20J18A@T64 [DX3011]      ATSAMC21E15A@Q32 [DX4015]      
ATSAMC21E15A@T32 [DX3001]      ATSAMC21E16A@Q32 [DX4015]      
ATSAMC21E16A@T32 [DX3001]      ATSAMC21E17A@Q32 [DX4015]      
ATSAMC21E17A@T32 [DX3001]      ATSAMC21E18A@Q32 [DX4015]      
ATSAMC21E18A@T32 [DX3001]      ATSAMC21G15A@Q48 [DX4021]      
ATSAMC21G15A@T48 [DX3007]      ATSAMC21G16A@Q48 [DX4021]      
ATSAMC21G16A@T48 [DX3007]      ATSAMC21G17A@Q48 [DX4021]      
ATSAMC21G17A@T48 [DX3007]      ATSAMC21G18A@Q48 [DX4021]      
ATSAMC21G18A@T48 [DX3007]      ATSAMC21J15A@Q64 [DX4023]      
ATSAMC21J15A@T64 [DX3011]      ATSAMC21J16A@Q64 [DX4023]      
ATSAMC21J16A@T64 [DX3011]      ATSAMC21J17A@Q64 [DX4023]      
ATSAMC21J17A@T64 [DX3011]      ATSAMC21J18A@Q64 [DX4023]      
ATSAMC21J18A@T64 [DX3011]      ATSAMD10C13A@SOP14 [DX1016]     
ATSAMD10C14A@SOP14 [DX1016]     ATSAMD10D13A@QFN24 [DX4012]     
ATSAMD10D13A@SOP20 [DX1033]     ATSAMD10D14A@QFN24 [DX4012]     
ATSAMD10D14A@SOP20 [DX1033]     ATSAMD11C14A@SOP14 [DX1016]     
ATSAMD11D14A@QFN24 [DX4012]     ATSAMD11D14A@SOP20 [DX1033]     
ATSAMD20E14A@QFN32 [DX4015]     ATSAMD20E14A@TQFP32 [DX3001]    
ATSAMD20E15A@QFN32 [DX4015]     ATSAMD20E15A@TQFP32 [DX3001]    
ATSAMD20E16A@QFN32 [DX4015]     ATSAMD20E16A@TQFP32 [DX3001]    
ATSAMD20E17A@QFN32 [DX4015]     ATSAMD20E17A@TQFP32 [DX3001]    
ATSAMD20E18A@QFN32 [DX4015]     ATSAMD20E18A@TQFP32 [DX3001]    
ATSAMD20G14A@QFN48 [DX4021]     ATSAMD20G14A@TQFP48 [DX3007]    
ATSAMD20G15A@QFN48 [DX4021]     ATSAMD20G15A@TQFP48 [DX3007]    
ATSAMD20G16A@QFN48 [DX4021]     ATSAMD20G16A@TQFP48 [DX3007]    
ATSAMD20G17A@QFN48 [DX4021]     ATSAMD20G17A@TQFP48 [DX3007]    
ATSAMD20G18A@QFN48 [DX4021]     ATSAMD20G18A@TQFP48 [DX3007]    
ATSAMD20J14A@QFN64 [DX4023]     ATSAMD20J14A@TQFP64 [DX3011]    
ATSAMD20J15A@QFN64 [DX4023]     ATSAMD20J15A@TQFP64 [DX3011]    
ATSAMD20J16A@QFN64 [DX4023]     ATSAMD20J16A@TQFP64 [DX3011]    
ATSAMD20J17A@QFN64 [DX4023]     ATSAMD20J17A@TQFP64 [DX3011]    
ATSAMD20J17A@UFBGA64 [DX5141]    ATSAMD20J18A@QFN64 [DX4023]     
ATSAMD20J18A@TQFP64 [DX3011]    ATSAMD20J18A@UFBGA64 [DX5141]    
ATSAMD21E15A@QFN32 [DX4015]     ATSAMD21E15A@TQFP32 [DX3001]    
ATSAMD21E15B@Q32 [DX4015]      ATSAMD21E15B@T32 [DX3001]      
ATSAMD21E15L@QFN32 [DX4015]     ATSAMD21E15L@TQFP32 [DX3001]    
ATSAMD21E16A@QFN32 [DX4015]     ATSAMD21E16A@TQFP32 [DX3001]    
ATSAMD21E16B@Q32 [DX4015]      ATSAMD21E16B@T32 [DX3001]      
ATSAMD21E16L@QFN32 [DX4015]     ATSAMD21E16L@TQFP32 [DX3001]    
ATSAMD21E17A@QFN32 [DX4015]     ATSAMD21E17A@TQFP32 [DX3001]    
ATSAMD21E18A@QFN32 [DX4015]     ATSAMD21E18A@TQFP32 [DX3001]    
ATSAMD21G15A@QFN48 [DX4021]     ATSAMD21G15A@TQFP48 [DX3007]    
ATSAMD21G15B@Q48 [DX4021]      ATSAMD21G15B@T48 [DX3007]      
ATSAMD21G16A@QFN48 [DX4021]     ATSAMD21G16A@TQFP48 [DX3007]    
ATSAMD21G16B@Q48 [DX4021]      ATSAMD21G16B@T48 [DX3007]      
ATSAMD21G16L@QFN48 [DX4021]     ATSAMD21G17A@QFN48 [DX4021]     
ATSAMD21G17A@TQFP48 [DX3007]    ATSAMD21G18A@QFN48 [DX4021]     
ATSAMD21G18A@TQFP48 [DX3007]    ATSAMD21J15A@QFN64 [DX4023]     
ATSAMD21J15A@TQFP64 [DX3011]    ATSAMD21J15B@Q64 [DX4023]      
ATSAMD21J15B@T64 [DX3011]      ATSAMD21J16A@QFN64 [DX4023]     
ATSAMD21J16A@TQFP64 [DX3011]    ATSAMD21J16B@Q64 [DX4023]      
ATSAMD21J16B@T64 [DX3011]      ATSAMD21J17A@QFN64 [DX4023]     
ATSAMD21J17A@TQFP64 [DX3011]    ATSAMD21J18A@QFN64 [DX4023]     
ATSAMD21J18A@TQFP64 [DX3011]    ATSAME70N19@TFBGA100 [DX5055]    
ATSAME70Q20@LFBGA144 [DX5107]    ATSAME70Q21@LFBGA144 [DX5107]    
ATSAML21E15B@Q32 [DX4015]      ATSAML21E15B@T32 [DX3001]      
ATSAML21E16B@Q32 [DX4015]      ATSAML21E16B@T32 [DX3001]      
ATSAML21E17B@Q32 [DX4015]      ATSAML21E17B@T32 [DX3001]      
ATSAML21E18B@Q32 [DX4015]      ATSAML21E18B@T32 [DX3001]      
ATSAML21G16B@Q48 [DX4021]      ATSAML21G16B@T48 [DX3007]      
ATSAML21G17B@Q48 [DX4021]      ATSAML21G17B@T48 [DX3007]      
ATSAML21G18B@Q48 [DX4021]      ATSAML21G18B@T48 [DX3007]      
ATSAML21J16B@Q64 [DX4023]      ATSAML21J16B@T64 [DX3011]      
ATSAML21J17B@Q64 [DX4023]      ATSAML21J17B@T64 [DX3011]      
ATSAML21J18B@Q64 [DX4023]      ATSAML21J18B@T64 [DX3011]      
ATSAML22G16A@Q48 [DX4021]      ATSAML22G16A@T48 [DX3007]      
ATSAML22G17A@Q48 [DX4021]      ATSAML22G17A@T48 [DX3007]      
ATSAML22G17A@WLCSP49 [DX4021]    ATSAML22G18A@Q48 [DX4021]      
ATSAML22G18A@T48 [DX3007]      ATSAML22G18A@WLCSP49 [DX4021]    
ATSAML22J16A@Q64 [DX4023]      ATSAML22J16A@T64 [DX3011]      
ATSAML22J17A@Q64 [DX4023]      ATSAML22J17A@T64 [DX3011]      
ATSAML22J18A@Q64 [DX4023]      ATSAML22J18A@T64 [DX3011]      
ATSAML22N18A@TQFP100 [DX3021]    ATSAMR21E16A@QFN32 [DX4015]     
ATSAMR21E17A@QFN32 [DX4015]     ATSAMR21E18A@QFN32 [DX4015]     
ATSAMR21G16A@QFN48 [DX4021]     ATSAMR21G17A@QFN48 [DX4021]     
ATSAMR21G18A@QFN48 [DX4021]     ATSHA204A-MAHDA@QFN8 [DX4002]    
ATSHA204A-SSHDA@SOIC8 [DX1045]   ATSHA204A-XHDA@TSSOP8 [DX1059]   
ATSHA204-MAH-CZ@QFN8 [DX4002]    ATSHA204-MAH-DA@QFN8 [DX4002]    
ATSHA204-SH-CZ@SOIC8 [DX1045]    ATSHA204-SH-DA@SOIC8 [DX1045]    
ATSHA204-TH-CZ@TSSOP8 [DX1000]   ATSHA204-TH-DA@TSSOP8 [DX1000]   
ATtiny10 [DX0001]          ATtiny10(ISP) [DX0001]       
ATtiny10@SOIC8 [DX1031]       ATtiny10@SOIC8(ISP) [DX0001]    
ATtiny10@SOT23 [DX1041]       ATtiny10@SOT23(ISP) [DX0001]    
ATtiny10@UDFN8 [DX4114]       ATtiny102@SOIC8 [DX1045]      
ATtiny104@SOIC14 [DX1016]      ATtiny11 [DX0001]          
ATtiny11(ISP) [DX0001]       ATtiny11@SOIC8 [DX1031]       
ATtiny11@SOIC8(ISP) [DX0001]    ATtiny11L [DX0001]         
ATtiny11L(ISP) [DX0001]       ATtiny11L@SOIC8 [DX1031]      
ATtiny11L@SOIC8(ISP) [DX0001]    ATtiny12 [DX0001]          
ATtiny12(ISP) [DX0001]       ATtiny12@SOIC8 [DX1031]       
ATtiny12@SOIC8(ISP) [DX0001]    ATtiny12L [DX0001]         
ATtiny12L(ISP) [DX0001]       ATtiny12L@SOIC8 [DX1031]      
ATtiny12L@SOIC8(ISP) [DX0001]    ATtiny12V [DX0001]         
ATtiny12V(ISP) [DX0001]       ATtiny12V@SOIC8 [DX1031]      
ATtiny12V@SOIC8(ISP) [DX0001]    ATtiny13 [DX0001]          
ATtiny13(ISP) [DX0001]       ATtiny13@MLF10 [DX4007]       
ATtiny13@MLF10(ISP) [DX0001]    ATtiny13@MLF20 [DX4011]       
ATtiny13@MLF20(ISP) [DX0001]    ATtiny13@SOIC8(3.9*6.2) [DX1016]  
ATtiny13@SOIC8(3.9*6.2)(ISP) [DX0001]         
ATtiny13@SOIC8(5.5*8.0) [DX1031]  
ATtiny13@SOIC8(5.5*8.0)(ISP) [DX0001]         
ATtiny13A [DX0001]         ATtiny13A@MLF10 [DX4007]      
ATtiny13A@MLF20 [DX4011]      
ATtiny13A@SOIC8(3.9*6.2) [DX1016]           
ATtiny13A@SOIC8(5.5*8.0) [DX1031]           
ATtiny13V [DX0001]         ATtiny13V(ISP) [DX0001]       
ATtiny13V@MLF10 [DX4007]      ATtiny13V@MLF10(ISP) [DX0001]    
ATtiny13V@MLF20 [DX4011]      ATtiny13V@MLF20(ISP) [DX0001]    
ATtiny13V@SOIC8(3.9*6.2) [DX1016]           
ATtiny13V@SOIC8(3.9*6.2)(ISP) [DX0001]        
ATtiny13V@SOIC8(5.5*8.0) [DX1031]           
ATtiny13V@SOIC8(5.5*8.0)(ISP) [DX0001]        
ATtiny15 [DX0001]          ATtiny15(ISP) [DX0001]       
ATtiny15@SOIC8 [DX1031]       ATtiny15@SOIC8(ISP) [DX0001]    
ATtiny15L [DX0001]         ATtiny15L(ISP) [DX0001]       
ATtiny15L@SOIC8 [DX1031]      ATtiny15L@SOIC8(ISP) [DX0001]    
ATTINY1614-SSFR [DX1016]      ATTINY1616-MFR [DX4040]       
ATTINY1617-MFR [DX4012]       ATtiny1634@QFN20 [DX4011]      
ATtiny1634@SOIC20 [DX1033]     ATtiny167@QFN32 [DX4015]      
ATtiny167@QFN32(ISP) [DX0001]    ATtiny167@SOIC20 [DX1033]      
ATtiny167@SOIC20(ISP) [DX0001]   ATtiny167@TSSOP20 [DX1000]     
ATtiny167@TSSOP20(ISP) [DX0001]   ATtiny20@QFN20 [DX4044]       
ATtiny20@SOIC14 [DX1016]      ATtiny20@TSSOP14 [DX1000]      
ATtiny2313 [DX0001]         ATtiny2313(ISP) [DX0001]      
ATtiny2313@MLF20 [DX4011]      ATtiny2313@QFN20(ISP) [DX0001]   
ATtiny2313@SOIC20 [DX1033]     ATtiny2313@SOIC20(ISP) [DX0001]   
ATtiny2313A [DX0001]        ATtiny2313A@QFN20 [DX4011]     
ATtiny2313A@SOIC20 [DX1033]     ATtiny2313V [DX0001]        
ATtiny2313V(ISP) [DX0001]      ATtiny2313V@MLF20 [DX4011]     
ATtiny2313V@QFN20(ISP) [DX0001]   ATtiny2313V@SOIC20 [DX1033]     
ATtiny2313V@SOIC20(ISP) [DX0001]  ATtiny24 [DX0001]          
ATtiny24(ISP) [DX0001]       ATtiny24(low vol isp) [DX0001]   
ATtiny24@MLF20 [DX4011]       ATtiny24@MLF20(ISP) [DX0001]    
ATtiny24@MLF20(low vol isp) [DX0001]         
ATtiny24@SOIC14 [DX1016]      ATtiny24@SOIC14(ISP) [DX0001]    
ATtiny24@SOIC14(low vol isp) [DX0001]         
ATtiny24A [DX0001]         ATtiny24A@MLF20(3*3) [DX4044]    
ATtiny24A@MLF20(4*4) [DX4011]    ATtiny24A@SOIC14 [DX1016]      
ATtiny24V [DX0001]         ATtiny24V(ISP) [DX0001]       
ATtiny24V(low vol isp) [DX0001]   ATtiny24V@MLF20 [DX4011]      
ATtiny24V@MLF20(ISP) [DX0001]    
ATtiny24V@MLF20(low vol isp) [DX0001]         
ATtiny24V@SOIC14 [DX1016]      ATtiny24V@SOIC14(ISP) [DX0001]   
ATtiny24V@SOIC14(low vol isp) [DX0001]        
ATtiny25 [DX0001]          ATtiny25(ISP) [DX0001]       
ATtiny25(low vol isp) [DX0001]   ATtiny25@MLF20 [DX4011]       
ATtiny25@MLF20(ISP) [DX0001]    
ATtiny25@MLF20(low vol isp) [DX0001]         
ATtiny25@SOIC8 [DX1031]       ATtiny25@SOIC8(ISP) [DX0001]    
ATtiny25@SOIC8(low vol isp) [DX0001]         
ATtiny25V [DX0001]         ATtiny25V(ISP) [DX0001]       
ATtiny25V(low vol isp) [DX0001]   ATtiny25V@MLF20 [DX4011]      
ATtiny25V@MLF20(ISP) [DX0001]    
ATtiny25V@MLF20(low vol isp) [DX0001]         
ATtiny25V@SOIC8 [DX1031]      ATtiny25V@SOIC8(ISP) [DX0001]    
ATtiny25V@SOIC8(low vol isp) [DX0001]         
ATtiny26 [DX0001]          ATtiny26(ISP) [DX0001]       
ATtiny26(new) [DX0001]       ATtiny26(new)(ISP) [DX0001]     
ATtiny26(new)@MLF32 [DX4015]    ATtiny26(new)@SOIC20 [DX1033]    
ATtiny26(new)@SOIC20(ISP) [DX0001]          
ATtiny26(new)@TSSOP20 [DX1000]   
ATtiny26(new)@TSSOP20(ISP) [DX0001]          
ATtiny26@MLF32 [DX4015]       ATtiny26@MLF32(ISP) [DX0001]    
ATtiny26@SOIC20 [DX1033]      ATtiny26@SOIC20(ISP) [DX0001]    
ATtiny26@TSSOP20 [DX1000]      ATtiny26@TSSOP20(ISP) [DX0001]   
ATtiny261 [DX0001]         ATtiny261(ISP) [DX0001]       
ATtiny261@MLF32 [DX4015]      ATtiny261@MLF32(ISP) [DX0001]    
ATtiny261@SOIC20 [DX1033]      ATtiny261@SOIC20(ISP) [DX0001]   
ATtiny261A [DX0001]         ATtiny261A(ISP) [DX0001]      
ATtiny261A@MLF32 [DX4015]      ATtiny261A@MLF32(ISP) [DX0001]   
ATtiny261A@SOIC20 [DX1033]     ATtiny261A@SOIC20(ISP) [DX0001]   
ATtiny261V [DX0001]         ATtiny261V(ISP) [DX0001]      
ATtiny261V@MLF32 [DX4015]      ATtiny261V@MLF32(ISP) [DX0001]   
ATtiny261V@SOIC20 [DX1033]     ATtiny261V@SOIC20(ISP) [DX0001]   
ATtiny26L [DX0001]         ATtiny26L(ISP) [DX0001]       
ATtiny26L(new) [DX0001]       ATtiny26L(new)(ISP) [DX0001]    
ATtiny26L(new)@MLF32 [DX4015]    ATtiny26L(new)@SOIC20 [DX1033]   
ATtiny26L(new)@SOIC20(ISP) [DX0001]          
ATtiny26L(new)@TSSOP20 [DX1000]   
ATtiny26L(new)@TSSOP20(ISP) [DX0001]         
ATtiny26L@MLF32 [DX4015]      ATtiny26L@MLF32(ISP) [DX0001]    
ATtiny26L@SOIC20 [DX1033]      ATtiny26L@SOIC20(ISP) [DX0001]   
ATtiny26L@TSSOP20 [DX1000]     ATtiny26L@TSSOP20(ISP) [DX0001]   
ATtiny26LN@MLF32(ISP) [DX0001]   ATtiny26N@MLF32(ISP) [DX0001]    
ATtiny28L [DX0001]         ATtiny28L@MLF32 [DX4015]      
ATtiny28L@TQFP32 [DX3001]      ATtiny28V [DX0001]         
ATtiny28V@MLF32 [DX4015]      ATtiny28V@TQFP32 [DX3001]      
ATtiny4@SOT23 [DX1041]       ATtiny4@UDFN8 [DX4114]       
ATtiny40@QFN20 [DX4044]       ATtiny40@SOIC20 [DX1033]      
ATtiny40@TSSOP20 [DX1000]      ATTINY417-MFR [DX4012]       
ATtiny4313 [DX0001]         ATtiny4313@QFN20 [DX4011]      
ATtiny4313@SOIC20 [DX1033]     ATtiny43U@MLF20 [DX4011]      
ATtiny43U@SOIC20 [DX1033]      ATtiny44 [DX0001]          
ATtiny44(ISP) [DX0001]       ATtiny44(low vol isp) [DX0001]   
ATtiny44@MLF20 [DX4011]       ATtiny44@MLF20(ISP) [DX0001]    
ATtiny44@MLF20(low vol isp) [DX0001]         
ATtiny44@SOIC14 [DX1016]      ATtiny44@SOIC14(ISP) [DX0001]    
ATtiny44@SOIC14(low vol isp) [DX0001]         
ATtiny441@MLF20 [DX4011]      ATtiny441@SOIC14 [DX1016]      
ATtiny44A [DX0001]         ATtiny44A@MLF20(3*3) [DX4044]    
ATtiny44A@MLF20(4*4) [DX4011]    ATtiny44A@SOIC14 [DX1016]      
ATtiny44V [DX0001]         ATtiny44V(ISP) [DX0001]       
ATtiny44V(low vol isp) [DX0001]   ATtiny44V@MLF20 [DX4011]      
ATtiny44V@MLF20(ISP) [DX0001]    
ATtiny44V@MLF20(low vol isp) [DX0001]         
ATtiny44V@SOIC14 [DX1016]      ATtiny44V@SOIC14(ISP) [DX0001]   
ATtiny44V@SOIC14(low vol isp) [DX0001]        
ATtiny45 [DX0001]          ATtiny45(ISP) [DX0001]       
ATtiny45(low vol isp) [DX0001]   ATtiny45@MLF20 [DX4011]       
ATtiny45@MLF20(ISP) [DX0001]    
ATtiny45@MLF20(low vol isp) [DX0001]         
ATtiny45@SOIC8 [DX1031]       ATtiny45@SOIC8(ISP) [DX0001]    
ATtiny45@SOIC8(low vol isp) [DX0001]         
ATtiny45V [DX0001]         ATtiny45V(ISP) [DX0001]       
ATtiny45V(low vol isp) [DX0001]   ATtiny45V@MLF20 [DX4011]      
ATtiny45V@MLF20(ISP) [DX0001]    
ATtiny45V@MLF20(low vol isp) [DX0001]         
ATtiny45V@SOIC8 [DX1031]      ATtiny45V@SOIC8(ISP) [DX0001]    
ATtiny45V@SOIC8(low vol isp) [DX0001]         
ATtiny461 [DX0001]         ATtiny461(ISP) [DX0001]       
ATtiny461@MLF32 [DX4015]      ATtiny461@MLF32(ISP) [DX0001]    
ATtiny461@SOIC20 [DX1033]      ATtiny461@SOIC20(ISP) [DX0001]   
ATtiny461A [DX0001]         ATtiny461A(ISP) [DX0001]      
ATtiny461A@MLF32 [DX4015]      ATtiny461A@MLF32(ISP) [DX0001]   
ATtiny461A@SOIC20 [DX1033]     ATtiny461A@SOIC20(ISP) [DX0001]   
ATtiny461V [DX0001]         ATtiny461V(ISP) [DX0001]      
ATtiny461V@MLF32 [DX4015]      ATtiny461V@MLF32(ISP) [DX0001]   
ATtiny461V@SOIC20 [DX1033]     ATtiny461V@SOIC20(ISP) [DX0001]   
ATtiny48 [DX0001]          ATtiny48(ISP) [DX0001]       
ATtiny48@MLF28 [DX4033]       ATtiny48@MLF28(ISP) [DX0001]    
ATtiny48@MLF32 [DX4015]       ATtiny48@MLF32(ISP) [DX0001]    
ATtiny48@TQFP32 [DX3001]      ATtiny48@TQFP32(ISP) [DX0001]    
ATtiny48V [DX0001]         ATtiny48V(ISP) [DX0001]       
ATtiny48V@MLF28 [DX4033]      ATtiny48V@MLF28(ISP) [DX0001]    
ATtiny48V@MLF32 [DX4015]      ATtiny48V@MLF32(ISP) [DX0001]    
ATtiny48V@TQFP32 [DX3001]      ATtiny48V@TQFP32(ISP) [DX0001]   
ATtiny5@SOT23 [DX1041]       ATtiny5@UDFN8 [DX4114]       
ATTINY814-SSFR [DX1016]       ATTINY816-MFR [DX4040]       
ATTINY816-SFR [DX1036]       ATTINY817-MFR [DX4012]       
ATtiny828@MLF32 [DX4015]      ATtiny828@TQFP32 [DX3001]      
ATtiny84 [DX0001]          ATtiny84(ISP) [DX0001]       
ATtiny84(low vol isp) [DX0001]   ATtiny84@MLF20 [DX4011]       
ATtiny84@MLF20(ISP) [DX0001]    
ATtiny84@MLF20(low vol isp) [DX0001]         
ATtiny84@SOIC14 [DX1016]      ATtiny84@SOIC14(ISP) [DX0001]    
ATtiny84@SOIC14(low vol isp) [DX0001]         
ATtiny84A [DX0001]         ATtiny84A@MLF20(3*3) [DX4044]    
ATtiny84A@MLF20(4*4) [DX4011]    ATtiny84A@SOIC14 [DX1016]      
ATtiny84V [DX0001]         ATtiny84V(ISP) [DX0001]       
ATtiny84V(low vol isp) [DX0001]   ATtiny84V@MLF20 [DX4011]      
ATtiny84V@MLF20(ISP) [DX0001]    
ATtiny84V@MLF20(low vol isp) [DX0001]         
ATtiny84V@SOIC14 [DX1016]      ATtiny84V@SOIC14(ISP) [DX0001]   
ATtiny84V@SOIC14(low vol isp) [DX0001]        
ATtiny85 [DX0001]          ATtiny85(ISP) [DX0001]       
ATtiny85(low
QQ在线客服
客服1 抄板 芯片解密 综合技术
扫描二维码

电话咨询

158-6819-5250