ATMXEGA64D4全系列可解密

杭州领卓在各位芯片解密行业技术大拿的日夜公关下已经全部突破ATxmega64D4芯片解密对ATXMEG全系列解密有了重要的进步。解密完整后可以反汇编或c语言,是您二次开发的选择。
联系电话15868195250 朱工
ATMXEGA64D4全系列可解密!!!
 
AT32UC3A0128@TQFP144 [GX3035 GX3051],                                  
AT32UC3A0256@TQFP144 [GX3035 GX3051],                                   
AT32UC3A0512@TQFP144 [GX3035 GX3051],                                  
AT32UC3A1128@TQFP100 [GX3021 GX3043],                                  
AT32UC3A1256@TQFP100 [GX3021 GX3043],                                  
AT32UC3A1512@TQFP100 [GX3021 GX3043],                                  
AT32UC3A3128@LQFP144 [GX3035],      AT32UC3A3128@TFBGA144 [GX5128],    
AT32UC3A3128S@LQFP144 [GX3035],     AT32UC3A3128S@TFBGA144 [GX5128],   
AT32UC3A3256@LQFP144 [GX3035],      AT32UC3A3256@TFBGA144 [GX5128],    
AT32UC3A3256S@LQFP144 [GX3035],     AT32UC3A3256S@TFBGA144 [GX5128],   
AT32UC3A364@LQFP144 [GX3035],       AT32UC3A364@TFBGA144 [GX5128],     
AT32UC3A364S@LQFP144 [GX3035],      AT32UC3A364S@TFBGA144 [GX5128],    
AT32UC3A4128@VFBGA100 [GX5215],     AT32UC3A4128S@VFBGA100 [GX5215],   
AT32UC3A4256@VFBGA100 [GX5215],     AT32UC3A4256S@VFBGA100 [GX5215],   
AT32UC3A464@VFBGA100 [GX5215],      AT32UC3A464S@VFBGA100 [GX5215],    
AT32UC3B0128@QFN64 [GX4023 GX4070],
AT32UC3B0128@TQFP64 [GX3011 GX3057 GX3081],                            
AT32UC3B0256@QFN64 [GX4023 GX4070],
AT32UC3B0256@TQFP64 [GX3011 GX3057 GX3081],                            
AT32UC3B0512@QFN64 [GX4023 GX4070],
AT32UC3B0512@TQFP64 [GX3011 GX3057 GX3081],                             
AT32UC3B064@QFN64 [GX4023 GX4070], 
AT32UC3B064@TQFP64 [GX3011 GX3057 GX3081],                             
AT32UC3B1128@QFN48 [GX4021 GX4068], AT32UC3B1128@TQFP48 [GX3007 GX3047],                                   
AT32UC3B1256@QFN48 [GX4021 GX4068], AT32UC3B1256@TQFP48 [GX3007 GX3047],                                   
AT32UC3B1512@QFN48 [GX4021 GX4068], AT32UC3B1512@TQFP48 [GX3007 GX3047],                                   
AT32UC3B164@QFN48 [GX4021 GX4068],  AT32UC3B164@TQFP48 [GX3007 GX3047],
AT32UC3C0128C@TQFP144 [GX3035 GX3051],                                 
AT32UC3C0256C@TQFP144 [GX3035 GX3051],                                 
AT32UC3C0512C@TQFP144 [GX3035 GX3051],                                 
AT32UC3C064C@TQFP144 [GX3035 GX3051],                                  
AT32UC3C1128C@TQFP100 [GX3021 GX3043 GX3149],                          
AT32UC3C1256C@TQFP100 [GX3021 GX3043 GX3149],                          
AT32UC3C1512C@TQFP100 [GX3021 GX3043 GX3149],                           
AT32UC3C164C@TQFP100 [GX3021 GX3043 GX3149],                           
AT32UC3C2128C@QFN64 [GX4023 GX4070],                                   
AT32UC3C2128C@TQFP64 [GX3011 GX3121 GX3129 GX3140],                    
AT32UC3C2256C@QFN64 [GX4023 GX4070],                                   
AT32UC3C2256C@TQFP64 [GX3011 GX3121 GX3129 GX3140],                    
AT32UC3C2512C@QFN64 [GX4023 GX4070],                                   
AT32UC3C2512C@TQFP64 [GX3011 GX3121 GX3129 GX3140],                     
AT32UC3C264C@QFN64 [GX4023 GX4070],
AT32UC3C264C@TQFP64 [GX3011 GX3121 GX3129 GX3140],                     
AT32UC3L0128@QFN48 [GX4021 GX4068], AT32UC3L0128@TQFP48 [GX3007 GX3047],                                   
AT32UC3L0256@QFN48 [GX4021 GX4068], AT32UC3L0256@TQFP48 [GX3007 GX3047],                                   
AT80F51@DIP40 [GX0001],             AT80F51@PLCC44 [GX2044],           
AT80F51@TQFP44 [GX3002],            AT80F52@DIP40 [GX0001],            
AT80F52@PLCC44 [GX2044],            AT80F52@TQFP44 [GX3002],           
AT87F51@DIP40 [GX0001],             AT87F51@PLCC44 [GX2044],           
AT87F51@TQFP44 [GX3002],            AT87F51RC@DIP40 [GX0001],          
AT87F51RC@PLCC44 [GX2044],          AT87F51RC@TQFP44 [GX3002],         
AT87F52@DIP40 [GX0001],             AT87F52@PLCC44 [GX2044],           
AT87F52@TQFP44 [GX3002],            AT87F55@DIP40 [GX0001],            
AT87F55@PLCC44 [GX2044],            AT87F55@TQFP44 [GX3002],           
AT87F55WD@DIP40 [GX0001],           AT87F55WD@PLCC44 [GX2044],         
AT87F55WD@TQFP44 [GX3002],          AT87LV51@DIP40 [GX0001],           
AT87LV51@PLCC44 [GX2044],           AT87LV51@TQFP44 [GX3002],          
AT87LV52@DIP40 [GX0001],            AT87LV52@PLCC44 [GX2044],          
AT87LV52@TQFP44 [GX3002],           AT89C1051@DIP20 [GX0001],          
AT89C1051@SOIC20 [GX1033],          AT89C1051U@DIP20 [GX0001],         
AT89C1051U@SOIC20 [GX1033],         AT89C2051@DIP20 [GX0001],          
AT89C2051@SOIC20 [GX1033],          AT89C2051X2@DIP20 [GX0001],        
AT89C2051X2@SOIC20 [GX1033],        AT89C4051@DIP20 [GX0001],          
AT89C4051@SOIC20 [GX1033],          AT89C51@DIP40 [GX0001],            
AT89C51@PLCC44 [GX2044],            AT89C51@PQFP44 [GX3003],            
AT89C51@TQFP44 [GX3002],           
AT89C5131A@VQFP64 [GX3011 GX3057 GX3081],                              
AT89C51AC2@PLCC44 [GX2044],         AT89C51AC2@TQFP44 [GX3003],        
AT89C51AC3@PLCC44 [GX2044],         AT89C51AC3@PLCC52 [GX2052],        
AT89C51AC3@TQFP44 [GX3003],         AT89C51AC3@TQFP64 [GX3011],        
AT89C51CC01@PLCC44 [GX2044],        AT89C51CC01@TQFP44 [GX3003],       
AT89C51CC03C@PLCC44 [GX2044],       AT89C51CC03C@PLCC52 [GX2052],      
AT89C51CC03C@TQFP44 [GX3003],       AT89C51CC03C@TQFP64 [GX3011],      
AT89C51CC03CA@PLCC44 [GX2044],      AT89C51CC03CA@PLCC52 [GX2052],     
AT89C51CC03CA@TQFP44 [GX3003],      AT89C51CC03CA@TQFP64 [GX3011],     
AT89C51CC03U@PLCC44 [GX2044],       AT89C51CC03U@PLCC52 [GX2052],      
AT89C51CC03U@TQFP44 [GX3003],       AT89C51CC03U@TQFP64 [GX3011],      
AT89C51CC03UA@PLCC44 [GX2044],      AT89C51CC03UA@PLCC52 [GX2052],     
AT89C51CC03UA@TQFP44 [GX3003],      AT89C51CC03UA@TQFP64 [GX3011],     
AT89C51ED2@PLCC44 [GX2044],         AT89C51IC2@PLCC44 [GX2044],        
AT89C51IC2@TQFP44 [GX3003 GX3005],  AT89C51RB2@DIP40 [GX0001],         
AT89C51RB2@PLCC44 [GX2044],         AT89C51RB2@TQFP44 [GX3003 GX3005], 
AT89C51RC@DIP40 [GX0001],           AT89C51RC@PLCC44 [GX2044],          
AT89C51RC@TQFP44 [GX3002],          AT89C51RC2@DIP40 [GX0001],         
AT89C51RC2@PLCC44 [GX2044],         AT89C51RC2@TQFP44 [GX3003 GX3005], 
AT89C51RD2@PLCC44 [GX2044],         AT89C51RD2@TQFP44 [GX3005],        
AT89C52@DIP40 [GX0001],             AT89C52@PLCC44 [GX2044],           
AT89C52@PQFP44 [GX3003],            AT89C52@TQFP44 [GX3002],           
AT89C55@DIP40 [GX0001],             AT89C55@PLCC44 [GX2044],           
AT89C55@PQFP44 [GX3003],            AT89C55@TQFP44 [GX3002],            
AT89C55WD@DIP40 [GX0001],           AT89C55WD@PLCC44 [GX2044],         
AT89C55WD@TQFP44 [GX3002],          AT89LP2051 [GX0001],               
AT89LP2051@SOP20 [GX1033],          AT89LP2051@TSSOP20 [GX1000],       
AT89LP2052 [GX0001],                AT89LP2052@SOP20 [GX1033],         
AT89LP2052@TSSOP20 [GX1000],        AT89LP213 [GX0001],                
AT89LP213@TSSOP14 [GX1026],         AT89LP214 [GX0001],                
AT89LP214@TSSOP14 [GX1026],         AT89LP216 [GX0001],                 
AT89LP216@SOP16 [GX1033],           AT89LP216@TSSOP16 [GX1026],        
AT89LP3240@DIP40 [GX0001],          AT89LP3240@MLF44 [GX4018],         
AT89LP3240@PLCC44 [GX2044],         AT89LP3240@TQFP44 [GX3003],        
AT89LP4051 [GX0001],                AT89LP4051@SOP20 [GX1033],         
AT89LP4051@TSSOP20 [GX1000],        AT89LP4052 [GX0001],               
AT89LP4052@SOP20 [GX1033],          AT89LP4052@TSSOP20 [GX1000],       
AT89LP51@DIP40 [GX0001],            AT89LP51@PLCC44 [GX2044 GX2244],   
AT89LP51@QFN44 [GX4018 GX4065],     AT89LP51@TQFP44 [GX3003 GX3005],   
AT89LP51ED2@DIP40 [GX0001],         AT89LP51ED2@MLF44 [GX4018],        
AT89LP51ED2@PLCC44 [GX2044],        AT89LP51ED2@TQFP44 [GX3003],       
AT89LP51IC2@DIP40 [GX0001],         AT89LP51IC2@MLF44 [GX4018],        
AT89LP51IC2@PLCC44 [GX2044],        AT89LP51IC2@TQFP44 [GX3003 GX3005],
AT89LP51ID2@DIP40 [GX0001],         AT89LP51ID2@MLF44 [GX4018],        
AT89LP51ID2@PLCC44 [GX2044],        AT89LP51ID2@TQFP44 [GX3003],        
AT89LP51RB2@DIP40 [GX0001],         AT89LP51RB2@MLF44 [GX4018],        
AT89LP51RB2@PLCC44 [GX2044],        AT89LP51RB2@TQFP44 [GX3003 GX3005],
AT89LP51RC2@DIP40 [GX0001],         AT89LP51RC2@MLF44 [GX4018],        
AT89LP51RC2@PLCC44 [GX2044],        AT89LP51RC2@TQFP44 [GX3003 GX3005],
AT89LP51RD2@DIP40 [GX0001],         AT89LP51RD2@MLF44 [GX4018],        
AT89LP51RD2@PLCC44 [GX2044],        AT89LP51RD2@TQFP44 [GX3003 GX3005],
AT89LP52@DIP40 [GX0001],            AT89LP52@PLCC44 [GX2044 GX2244],   
AT89LP52@QFN44 [GX4018 GX4065],     AT89LP52@TQFP44 [GX3003 GX3005],   
AT89LP6440@DIP40 [GX0001],          AT89LP6440@MLF44 [GX4018],         
AT89LP6440@PLCC44 [GX2044],         AT89LP6440@TQFP44 [GX3003],        
AT89LS51@DIP40 [GX0001],            AT89LS51@PLCC44 [GX2044],          
AT89LS51@TQFP44 [GX3002 GX3005],    AT89LS52@DIP40 [GX0001],           
AT89LS52@PLCC44 [GX2044],           AT89LS52@TQFP44 [GX3002 GX3005],   
AT89LS53@DIP40 [GX0001],            AT89LS53@PLCC44 [GX2044],           
AT89LS53@TQFP44 [GX3002],           AT89LS8252@DIP40 [GX0001],         
AT89LS8252@PLCC44 [GX2044],         AT89LS8252@PQFP44 [GX3003],        
AT89LS8252@TQFP44 [GX3002],         AT89LV51@DIP40 [GX0001],           
AT89LV51@PLCC44 [GX2044],           AT89LV51@TQFP44 [GX3002],          
AT89LV52@DIP40 [GX0001],            AT89LV52@PLCC44 [GX2044],          
AT89LV52@TQFP44 [GX3002],           AT89LV55@DIP40 [GX0001],           
AT89LV55@PLCC44 [GX2044],           AT89LV55@TQFP44 [GX3002],           
AT89S51@DIP40 [GX0001],             AT89S51@PLCC44 [GX2044],           
AT89S51@TQFP44 [GX3002 GX3005],     AT89S52@DIP40 [GX0001],            
AT89S52@PLCC44 [GX2044],            AT89S52@TQFP44 [GX3002 GX3005],    
AT89S53@DIP40 [GX0001],             AT89S53@PLCC44 [GX2044],           
AT89S53@TQFP44 [GX3002],            AT89S54@DIP40 [GX0001],            
AT89S54@PLCC44 [GX2044],            AT89S54@TQFP44 [GX3003 GX3005],    
AT89S58@DIP40 [GX0001],             AT89S58@PLCC44 [GX2044],            
AT89S58@TQFP44 [GX3003 GX3005],     AT89S8252@DIP40 [GX0001],          
AT89S8252@PLCC44 [GX2044],          AT89S8252@PQFP44 [GX3003],         
AT89S8252@TQFP44 [GX3002],          AT89S8253@DIP40 [GX0001],          
AT89S8253@PLCC44 [GX2044],          AT89S8253@PQFP44 [GX3003],         
AT90CAN128@QFN64 [GX4023 GX4070],   AT90CAN128@TQFP64 [GX3044],        
AT90CAN32@QFN64 [GX4023 GX4070],    AT90CAN32@TQFP64 [GX3044],         
AT90CAN64@QFN64 [GX4023 GX4070],    AT90CAN64@TQFP64 [GX3044],         
AT90LS2333 [GX0001],                AT90LS2333@TQFP32 [GX3001],        
AT90LS4433 [GX0001],                AT90LS4433@TQFP32 [GX3001],        
AT90PWM1@SOIC24 [GX1036 GX1033],   
AT90PWM161@QFN32 [GX4015 GX4030 GX4060],                               
AT90PWM161@SOIC20 [GX1036 GX1033],  AT90PWM2@SOIC24 [GX1036 GX1033],   
AT90PWM216@SOIC24 [GX1036 GX1033],  AT90PWM2B@SOIC24 [GX1036 GX1033],  
AT90PWM3@QFN32 [GX4016 GX4061],     AT90PWM3@SOIC32 [GX1069],          
AT90PWM316@QFN32 [GX4016 GX4061],   AT90PWM316@SOIC32 [GX1069],        
AT90PWM3B@QFN32 [GX4016 GX4061],    AT90PWM3B@SOIC32 [GX1069],         
AT90PWM81@QFN32 [GX4015 GX4030 GX4060],                                
AT90PWM81@SOIC20 [GX1036 GX1033],   AT90S2333 [GX0001],                
AT90S2333@TQFP32 [GX3001],          AT90S4433 [GX0001],                
AT90S4433@TQFP32 [GX3001],          AT90USB1286@QFN64 [GX4070],        
AT90USB1286@TQFP64 [GX3044],        AT90USB1287@QFN64 [GX4070],        
AT90USB1287@TQFP64 [GX3044],        AT90USB162@QFN32 [GX4060 GX4015],  
AT90USB162@TQFP32 [GX3061 GX3001 GX3112 GX3109],                       
AT90USB646@QFN64 [GX4070],          AT90USB646@TQFP64 [GX3044],        
AT90USB647@QFN64 [GX4070],          AT90USB647@TQFP64 [GX3044],        
AT90USB82@QFN32 [GX4060 GX4015],   
AT91SAM7S128-AU@QFP64 [GX3011 GX3140],                                 
AT91SAM7S128C-AU@QFP64 [GX3011 GX3140],                                
AT91SAM7S128C-MU@QFN64 [GX4023],    AT91SAM7S128-MU@QFN64 [GX4023],    
AT91SAM7S161-AU@QFP64 [GX3011 GX3057],                                 
AT91SAM7S161-MU@QFN64 [GX4023],    
AT91SAM7S16-AU@QFP48 [GX3007 GX3047],                                  
AT91SAM7S16-MU@QFN48 [GX4021],     
AT91SAM7S256-AU@QFP64 [GX3011 GX3140],                                 
AT91SAM7S256C-AU@QFP64 [GX3011 GX3140],                                
AT91SAM7S256C-MU@QFN64 [GX4023],    AT91SAM7S256-MU@QFN64 [GX4023],    
AT91SAM7S321-AU@QFP64 [GX3011 GX3140],                                 
AT91SAM7S321-MU@QFN64 [GX4023],    
AT91SAM7S32-AU@QFP48 [GX3007 GX3047],                                  
AT91SAM7S32B-AU@QFP48 [GX3007 GX3047],                                 
AT91SAM7S32B-MU@QFN48 [GX4021],     AT91SAM7S32-MU@QFN48 [GX4021],     
AT91SAM7S512-AU@QFP64 [GX3011 GX3057],                                 
AT91SAM7S512B-AU@QFP64 [GX3011 GX3057],                                
AT91SAM7S512B-MU@QFN64 [GX4023],    AT91SAM7S512-MU@QFN64 [GX4023],    
AT91SAM7S64-(B)-AU@QFP64 [GX3011 GX3057],                              
AT91SAM7S64-AU@QFP64 [GX3011 GX3140],                                  
AT91SAM7S64C-AU@QFP64 [GX3011 GX3140],                                 
AT91SAM7S64C-MU@QFN64 [GX4023],     AT91SAM7S64-MU@QFN64 [GX4023],     
AT91SAM7SE256-AU@QFP128 [GX3053],   AT91SAM7SE32-AU@QFP128 [GX3053],   
AT91SAM7SE512-AU@QFP128 [GX3053],  
AT91SAM7X128-AU@QFP100 [GX3021 GX3043],                                
AT91SAM7X128B-AU@QFP100 [GX3021 GX3043],                               
AT91SAM7X128B-CU@FBGA100 [GX5055], 
AT91SAM7X128C-AU@QFP100 [GX3021 GX3043],                               
AT91SAM7X128C-CU@FBGA100 [GX5055],  AT91SAM7X128-CU@FBGA100 [GX5055],  
AT91SAM7X256AU(C)@QFP100 [GX3021 GX3043],                              
AT91SAM7X256-AU@QFP100 [GX3021 GX3043],                                
AT91SAM7X256B-AU@QFP100 [GX3021 GX3043],                               
AT91SAM7X256B-CU@FBGA100 [GX5055], 
AT91SAM7X256C-AU@QFP100 [GX3021 GX3043],                               
AT91SAM7X256C-CU@FBGA100 [GX5055],  AT91SAM7X256-CU@FBGA100 [GX5055],  
AT91SAM7X512-AU@QFP100 [GX3021 GX3043],                                
AT91SAM7X512B-AU@QFP100 [GX3021 GX3043],                               
AT91SAM7X512B-CU@FBGA100 [GX5055],  AT91SAM7X512-CU@FBGA100 [GX5055],  
AT91SAM7XC128-AU@QFP100 [GX3021 GX3043],                               
AT91SAM7XC128B-AU@QFP100 [GX3021 GX3043],                              
AT91SAM7XC128B-CU@FBGA100 [GX5055], AT91SAM7XC128-CU@FBGA100 [GX5055], 
AT91SAM7XC256AU(C)@QFP100 [GX3021 GX3043],                             
AT91SAM7XC256-AU@QFP100 [GX3021 GX3043],                               
AT91SAM7XC256B-AU@QFP100 [GX3021 GX3043],                              
AT91SAM7XC256B-CU@FBGA100 [GX5055], AT91SAM7XC256-CU@FBGA100 [GX5055], 
AT91SAM7XC512-AU@QFP100 [GX3021 GX3043],                               
AT91SAM7XC512B-AU@QFP100 [GX3021 GX3043],                              
AT91SAM7XC512B-CU@FBGA100 [GX5055], AT91SAM7XC512-CU@FBGA100 [GX5055], 
ATA5781@VQFN32 [GX4015],            ATA5795C@VQFN32 [GX4015 GX4060],   
ATA6616@QFN38 [GX4131-T001],        ATA6617@QFN38 [GX4131-T001],       
ATA8510@QFN32 [GX4015 GX4060],      ATMEGA128@TQFP64 [GX3044],         
ATMEGA1280@CBGA100 [GX5055],        ATMEGA1280@TQFP100 [GX3021 GX3043],
ATMEGA1280V@TQFP100 [GX3021 GX3043],                                   
ATMEGA1281V@TQFP64 [GX3044],        ATMEGA1284@PDIP40 [GX0001],        
ATMEGA1284@TQFP44 [GX3005 GX3084],  ATMEGA1284@VQFN44 [GX4018 GX4065], 
ATMEGA1284P@DIP40 [GX0001],         ATMEGA1284P@QFN44 [GX4018 GX4065], 
ATMEGA1284RFR2@QFN48 [GX4068 GX4021],                                  
ATMEGA128A@MLF64 [GX4023 GX4070],   ATMEGA128A@TQFP64 [GX3044],        
ATMEGA128L@TQFP64 [GX3044],         ATMEGA128RFA1@QFN64 [GX4023 GX4070],                                   
ATMEGA128RFR2@QFN64 [GX4023 GX4070],                                   
ATMEGA16@DIP40 [GX0001],            ATMEGA16@MLF44 [GX4018 GX4065],    
ATMEGA16@TQFP44 [GX3005],          
ATMEGA1608@QFN32 [GX4015 GX4030 GX4060],                               
ATMEGA1608@SSOP28 [GX1026-P028],    ATMEGA1608@TQFP32 [GX3061],        
ATMEGA1609@QFN48 [GX4043],          ATMEGA1609@TQFP48 [GX3007 GX3047], 
ATMEGA162@DIP40 [GX0001],           ATMEGA162@MLF44 [GX4018],          
ATMEGA162@TQFP44 [GX3005],          ATMEGA162V@DIP40 [GX0001],         
ATMEGA162V@MLF44 [GX4018],          ATMEGA162V@TQFP44 [GX3005],        
ATMEGA164@DIP40 [GX0001],           ATMEGA164@MLF44 [GX4018 GX4065],   
ATMEGA164@TQFP44 [GX3003 GX3005 GX3084 GX3144],                        
ATMEGA164A@DIP40 [GX0001],          ATMEGA164A@TQFP44 [GX3005],        
ATMEGA164A@VFBGA49 [GX5154],        ATMEGA164A@VQFN44 [GX4018 GX4065], 
ATMEGA164P@DIP40 [GX0001],          ATMEGA164P@MLF44 [GX4018 GX4065],  
ATMEGA164P@QFN44 [GX4018],         
ATMEGA164P@TQFP44 [GX3003 GX3005 GX3084 GX3144],                       
ATMEGA164PA@DIP40 [GX0001],         ATMEGA164PA@TQFP44 [GX3005],       
ATMEGA164PA@VFBGA49 [GX5154],       ATMEGA164PA@VQFN44 [GX4018 GX4065],
ATMEGA164PV@DIP40 [GX0001],         ATMEGA164PV@MLF44 [GX4018 GX4065], 
ATMEGA164PV@TQFP44 [GX3003 GX3005 GX3084 GX3144],                      
ATMEGA164V@DIP40 [GX0001],          ATMEGA164V@MLF44 [GX4018 GX4065],  
ATMEGA164V@TQFP44 [GX3003 GX3005 GX3084 GX3144],                       
ATMEGA165@MLF64 [GX4023],           ATMEGA165P@TQFP64 [GX3044 GX3013], 
ATMEGA165PA@TQFP64 [GX3044 GX3013], ATMEGA168@DIP28 [GX0001],          
ATMEGA168@MLF28 [GX4033 GX4058],   
ATMEGA168@MLF32 [GX4015 GX4030 GX4060],                                
ATMEGA168@TQFP32 [GX3001 GX3061 GX3109],                               
ATMEGA168A@DIP28 [GX0001],          ATMEGA168A@MLF28 [GX4033 GX4058],  
ATMEGA168A@MLF32 [GX4015 GX4030 GX4060],                                
ATMEGA168A@TQFP32 [GX3001 GX3061 GX3109],                              
ATMEGA168P@DIP28 [GX0001],          ATMEGA168P@MLF28 [GX4033 GX4058],  
ATMEGA168P@MLF32 [GX4015 GX4030 GX4060],                               
ATMEGA168P@TQFP32 [GX3001 GX3061 GX3109],                              
ATMEGA168PA@DIP28 [GX0001],         ATMEGA168PA@MLF28 [GX4033 GX4058], 
ATMEGA168PA@MLF32 [GX4015 GX4030 GX4060],                              
ATMEGA168PA@TQFP32 [GX3112 GX3001 GX3061 GX3109],                      
ATMEGA168PB@TQFP32 [GX3001 GX3061], ATMEGA168PV@DIP28 [GX0001],        
ATMEGA168PV@MLF28 [GX4033 GX4058], 
ATMEGA168PV@MLF32 [GX4015 GX4030 GX4060],                              
ATMEGA168PV@TQFP32 [GX3001 GX3061 GX3109],                              
ATMEGA168V@DIP28 [GX0001],          ATMEGA168V@MLF28 [GX4033 GX4058],  
ATMEGA168V@MLF32 [GX4015 GX4030 GX4060],                               
ATMEGA168V@TQFP32 [GX3001 GX3061 GX3109],                              
ATMEGA169A@TQFP64 [GX3044 GX3013],  ATMEGA169P@TQFP64 [GX3044 GX3013], 
ATMEGA169PA@MLF64 [GX4023],         ATMEGA169PA@TQFP64 [GX3044 GX3013],
ATMEGA169PV@MLF64 [GX4023],         ATMEGA169PV@TQFP64 [GX3044 GX3013],
ATMEGA16A@DIP40 [GX0001],           ATMEGA16A@MLF44 [GX4018 GX4065],   
ATMEGA16A@TQFP44 [GX3005],          ATMEGA16L@DIP40 [GX0001],          
ATMEGA16L@MLF44 [GX4018 GX4065],    ATMEGA16L@TQFP44 [GX3005],         
ATMEGA16M1@QFN32 [GX4016 GX4061],   ATMEGA16M1@TQFP32 [GX3061 GX3001], 
ATMEGA16U2@QFN32 [GX4060 GX4015],   ATMEGA16U2@TQFP32 [GX3061 GX3001], 
ATMEGA16U4@QFN44 [GX4018 GX4065],   ATMEGA16U4@TQFP44 [GX3005 GX3084], 
ATMEGA2560@CBGA100 [GX5055],        ATMEGA2560@TQFP100 [GX3021 GX3043],
ATMEGA2560V@TQFP100 [GX3021 GX3043],                                    
ATMEGA2561@MLF64 [GX4023],         
ATMEGA2561@TQFP64 [GX3044 GX3013 GX3100],                              
ATMEGA2561V@MLF64 [GX4023],         ATMEGA2561V@TQFP64 [GX3044],       
ATMEGA2564RFR2@QFN48 [GX4068 GX4021],                                   
ATMEGA256RFR2@QFN64 [GX4023 GX4070],                                   
ATMEGA32@DIP40 [GX0001],            ATMEGA32@MLF44 [GX4018 GX4065],    
ATMEGA32@TQFP44 [GX3005 GX3084],   
ATMEGA3208@QFN32 [GX4015 GX4030 GX4060],                                
ATMEGA3208@SSOP28 [GX1026-P028],    ATMEGA3208@TQFP32 [GX3001 GX3061], 
ATMEGA3209@QFN48 [GX4043],          ATMEGA3209@TQFP48 [GX3007 GX3047], 
ATMEGA323L@TQFP44 [GX3005],         ATMEGA324@DIP40 [GX0001],          
ATMEGA324@MLF44 [GX4018 GX4065],   
ATMEGA324@TQFP44 [GX3003 GX3005 GX3084 GX3144],                        
ATMEGA324A@DIP40 [GX0001],          ATMEGA324P@DIP40 [GX0001],         
ATMEGA324P@MLF44 [GX4018 GX4065],   ATMEGA324P@QFN44 [GX4018],         
ATMEGA324P@TQFP44 [GX3003 GX3005 GX3084 GX3144],                       
ATMEGA324PA@DIP40 [GX0001],        
ATMEGA324PA@TQFP44 [GX3003 GX3005 GX3084 GX3144],                      
ATMEGA324PA@VFBGA49 [GX5154],       ATMEGA324PB@TQFP44 [GX3005 GX3084],
ATMEGA324PB@VQFN44 [GX4018 GX4065], ATMEGA324PV@DIP40 [GX0001],        
ATMEGA324PV@MLF44 [GX4018 GX4065], 
ATMEGA324PV@TQFP44 [GX3003 GX3005 GX3084 GX3144],                      
ATMEGA324V@DIP40 [GX0001],          ATMEGA324V@MLF44 [GX4018 GX4065],  
ATMEGA324V@TQFP44 [GX3003 GX3005 GX3084 GX3144],                       
ATMEGA325@MLF64 [GX4023],           ATMEGA325@TQFP64 [GX3044 GX3013],  
ATMEGA3250@TQFP100 [GX3021 GX3043], ATMEGA3250A@TQFP100 [GX3021 GX3043],                                   
ATMEGA3250P@TQFP100 [GX3021 GX3043],                                   
ATMEGA3250PA@TQFP100 [GX3021 GX3043],                                  
ATMEGA325A@TQFP64 [GX3044 GX3013],  ATMEGA325P@MLF64 [GX4023],         
ATMEGA325P@TQFP64 [GX3044 GX3013],  ATMEGA325PA@TQFP64 [GX3044 GX3013],
ATMEGA325V@MLF64 [GX4023],          ATMEGA328@DIP28 [GX0001],          
ATMEGA328@MLF28 [GX4033 GX4058],   
ATMEGA328@MLF32 [GX4015 GX4030 GX4060],                                
ATMEGA328@TQFP32 [GX3001 GX3061 GX3109],                                
ATMEGA328P@DIP28 [GX0001],          ATMEGA328P@MLF28 [GX4033 GX4058],  
ATMEGA328P@MLF32 [GX4015 GX4030 GX4060],                               
ATMEGA328P@TQFP32 [GX3112 GX3001 GX3061 GX3109],                       
ATMEGA328PB@MLF32 [GX4015],         ATMEGA328PB@TQFP32 [GX3001 GX3061],
ATMEGA328PV@DIP28 [GX0001],         ATMEGA328PV@MLF28 [GX4033 GX4058], 
ATMEGA328PV@MLF32 [GX4015 GX4030 GX4060],                              
ATMEGA328PV@TQFP32 [GX3001 GX3061 GX3109],                              
ATMEGA329@MLF64 [GX4023],          
ATMEGA329@TQFP64 [GX3044 GX3013 GX3100],                               
ATMEGA3290@TQFP100 [GX3021 GX3043], ATMEGA3290A@TQFP100 [GX3021 GX3043],                                   
ATMEGA3290P@TQFP100 [GX3021 GX3043],                                   
ATMEGA3290PA@TQFP100 [GX3021 GX3043],                                  
ATMEGA3290PV@TQFP100 [GX3021 GX3043],                                  
ATMEGA329A@MLF64 [GX4023 GX4070],   ATMEGA329A@TQFP64 [GX3044 GX3013], 
ATMEGA329P@MLF64 [GX4023 GX4070],  
ATMEGA329P@TQFP64 [GX3044 GX3013 GX3100],                              
ATMEGA329PA@MLF64 [GX4023],         ATMEGA329PA@TQFP64 [GX3044 GX3013],
ATMEGA329PV@TQFP64 [GX3044 GX3013], ATMEGA32A@DIP40 [GX0001],          
ATMEGA32A@MLF44 [GX4018 GX4065],    ATMEGA32A@TQFP44 [GX3005 GX3084],  
ATMEGA32C1@TQFP44 [GX3061],         ATMEGA32L@DIP40 [GX0001],          
ATMEGA32L@MLF44 [GX4018 GX4065],    ATMEGA32L@TQFP44 [GX3005],         
ATMEGA32M1@QFN32 [GX4016 GX4061],   ATMEGA32M1@TQFP32 [GX3061 GX3001], 
ATMEGA32U2@QFN32 [GX4060 GX4015],   ATMEGA32U2@TQFP32 [GX3061 GX3001], 
ATMEGA32U4@QFN44 [GX4018 GX4065],   ATMEGA32U4@TQFP44 [GX3003 GX3005], 
ATMEGA32U4RC@QFN44 [ GX4018 GX4065],                                    
ATMEGA32U4RC@TQFP44 [GX3005 GX3084],                                   
ATMEGA406@LQFP48 [GX3007 GX3047],   ATMEGA48@DIP28 [GX0001],           
ATMEGA48@MLF28 [GX4033 GX4058],    
ATMEGA48@MLF32 [GX4015 GX4030 GX4060],                                  
ATMEGA48@TQFP32 [GX3112 GX3001 GX3061 GX3109],                         
ATMEGA4808@SSOP28 [GX1026-P028],    ATMEGA4808-A@TQFP32 [GX3061],      
ATMEGA4808-M@QFN32 [GX4015 GX4030 GX4060],                             
ATMEGA4809@PDIP40 [GX0001],         ATMEGA4809-A@TQFP48 [GX3007 GX3047],                                   
ATMEGA4809-M@QFN48 [GX4043],        ATMEGA48A@DIP28 [GX0001],          
ATMEGA48A@MLF28 [GX4033 GX4058],   
ATMEGA48A@MLF32 [GX4015 GX4030 GX4060],                                 
ATMEGA48A@TQFP32 [GX3001 GX3061 GX3109],                               
ATMEGA48P@DIP28 [GX0001],           ATMEGA48P@MLF28 [GX4033 GX4058],   
ATMEGA48P@MLF32 [GX4015 GX4030 GX4060],                                
ATMEGA48P@TQFP32 [GX3001 GX3061 GX3109],                               
ATMEGA48PA@DIP28 [GX0001],          ATMEGA48PA@MLF28 [GX4033 GX4058],  
ATMEGA48PA@MLF32 [GX4015 GX4030 GX4060],                               
ATMEGA48PA@TQFP32 [GX3001 GX3061 GX3109],                               
ATMEGA48PB@TQFP32 [GX3001 GX3061], 
ATMEGA48PB@VFQFN32 [GX4015 GX4030 GX4060],                             
ATMEGA48PV@DIP28 [GX0001],          ATMEGA48PV@MLF28 [GX4033 GX4058],  
ATMEGA48PV@MLF32 [GX4015 GX4030 GX4060],                                
ATMEGA48PV@TQFP32 [GX3001 GX3061 GX3109],                              
ATMEGA48V@DIP28 [GX0001],           ATMEGA48V@MLF28 [GX4033 GX4058],   
ATMEGA48V@MLF32 [GX4015 GX4030 GX4060],                                
ATMEGA48V@TQFP32 [GX3001 GX3061 GX3109],                               
ATMEGA64@MLF64 [GX4023 GX4070],     ATMEGA64@TQFP64 [GX3044],          
ATMEGA640@TQFP100 [GX3021 GX3043],  ATMEGA640V@TQFP100 [GX3021 GX3043],
ATMEGA644@DIP40 [GX0001],           ATMEGA644@MLF44 [GX4018 GX4065],   
ATMEGA644@TQFP44 [GX3003 GX3005 GX3084 GX3144],                        
ATMEGA644A@DIP40 [GX0001],          ATMEGA644A@TQFP44 [GX3005],        
ATMEGA644A@VQFN44 [GX4018 GX4065],  ATMEGA644P@DIP40 [GX0001],         
ATMEGA644P@MLF44 [GX4018 GX4065],  
ATMEGA644P@TQFP44 [GX3003 GX3005 GX3084 GX3144],                       
ATMEGA644PA@DIP40 [GX0001],         ATMEGA644PA@QFN44 [GX4018],        
ATMEGA644PA@TQFP44 [GX3003],        ATMEGA644PV@DIP40 [GX0001],        
ATMEGA644PV@MLF44 [GX4018 GX4065], 
ATMEGA644PV@TQFP44 [GX3003 GX3005 GX3084 GX3144],                      
ATMEGA644RFR2@QFN48 [GX4068 GX4021],                                   
ATMEGA644V@DIP40 [GX0001],          ATMEGA644V@MLF44 [GX4018 GX4065],  
ATMEGA644V@TQFP44 [GX3003 GX3005 GX3084 GX3144],                       
ATMEGA645@MLF64 [GX4023],           ATMEGA6450@TQFP100 [GX3021 GX3043],
ATMEGA6450A@TQFP100 [GX3021 GX3043],                                   
ATMEGA6450P@TQFP100 [GX3021 GX3043],                                    
ATMEGA645A@TQFP64 [GX3044 GX3013],  ATMEGA645P@TQFP64 [GX3044 GX3013], 
ATMEGA649@MLF64 [GX4023 GX4070],    ATMEGA649@TQFP64 [GX3044 GX3013],  
ATMEGA6490@TQFP100 [GX3021 GX3043], ATMEGA6490A@TQFP100 [GX3021 GX3043],              &n
QQ在线客服
客服1 抄板 芯片解密 综合技术
扫描二维码

电话咨询

158-6819-5250